<< na úvod   /   do archívu >>

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kolinovce na 2.polrok 2018