<< na úvod   /   do archívu >>

2.Zápisnica zo zasadnutia OZ z 9.4.2018