<< na úvod   /   do archívu >>

Modernizácia želez.trate - úsek Poprad-Krompachy