<< na úvod   /   do archívu >>

1.Zápisnica zo zasadnutia OZ z 9.1.2018