História :..

Prvá písomná zmienka o Kolinovciach je v Saskom Privilégiu z roku 1312.
Vtedy založil gelnický pisár Kolin obec Villa Colinii.
V roku 1404 kráľ Žigmund Luxemburský daroval obec fare Spišské Vlachy ako omšovú základinu z veľkej cti k sv. Jánovi Krstiteľovi, aby sa denne konala svätá omša za jeho rodičov.
V osade v tomto období nežili slobodní obyvatelia, neboli teda ani občanmi, ale iba poddaní, lebo inak by kráľ nemohol túto obec darovať.
V období okolo roku 1693 patrila obec do domínia – panstva - Spišského hradu, ktorému platila aj mýto.
V období rokov obec menila svoj názov. Od Villa Colinii, v roku 1773 to boli Kolynowce, v roku 1786 Kolinowce, po maďarsky Kolinóc a nemecky Kohlsdorf .
V roku 1892 Kolinóc, v roku 1918 Kolínovce a od roku 1946 po dnes sú to KOLINOVCE.
Väčšina obyvateľstva boli rímskokatolici.
V novodobej histórii väčšina obyvateľov pracovala v priemysle.


VÝVOJ OBYVATEĽSTVA - POČET OBYVATEĽOV A DOMOV
Rok Počet obyvateľov Počet domov
1880 360 58
1890 322 63
1900 360 59
1910 390 66
1921 438 73
1930 421 77
1950 468 108
1961 743 132
1970 719 146
1980 641 146
1991 512 139
2001 583 136
ZLOŽENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA NABOŽENSKÉHO VYZNANIA z roku 2001
Vierovyznanie Počet ob. %
Rímskokatolické 531 91,1
Gréckokatolické 4 0,7
Pravoslávne 6 1,0
Bez vyznania 19 3,3
Ostané a nezistené 23 3,9
ZLOŽENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA NÁRODNOSTI z roku 2001
Národnosť Počet ob. %
Slovenská 538 92,3
Rómska 27 4,6
Česká 4 0,7
Ostatné a nezistené 14 2,4