Folklór :..

Vznik folklórnej skupiny sa datuje od roku 1965, kedy Františka Procházková založila v obci folklórnu skupinu „KALINA“.
Obsadenie folklórnej skupiny bolo zložené zo žien a chlapov, ktorým učarovala ľudová hudba, spev a zvyky tunajšieho ľudu.
V roku 1990 sa folklórna skupina stala kolektívnym členom miestneho odboru Matice Slovenskej v Kolinovciach. V tom istom roku folklórna skupina spojila svoje účinkovanie s hudobným sprevádzaním ľudovej hudby „FURMANI“ zo Spišských Vlách pod vedením Ing. Milana Pavlíka.
Folklórna skupina sa zúčastnila mnohých folklórnych vystúpení a festivalov v najbližšom aj vzdialenejšom okolí. Medzi najznámejšie patrili Spišské folklórne slávnosti v Spišskom Podhradí, Titilombom v Slovinkách a mnohých ďalších.
Súbor za roky svojho účinkovania dosiahol aj mnohé úspechy. Medzi najvýznamnejšie patrí okrem iných aj 1. miesto v speve na okresnej súťaži folkloristov v Margecanoch a postup na krajské kolo vo Veľkých Kapušanoch.
Folkloristi sú zárukou zachovania tradícii a zvykov našich predkov. Jednotlivé výstupy sú ukážkou zo života kolinovčanov v rokoch dávno minulých. Medzi najznámejšie prezentované programové pásma zachytávajúce život na vidieku najmä z oblasti Dolného Spiša patria Fašiangy, Majáles, Stavanie mája, Hrabanie sena, Páračky, Odchod mužov do Ameriky, Pytačky, Od Vianoc do Troch kráľov a mnohé ďalšie.

V súčasnosti má folklórna skupina „KALINA“ 30 členov z radov mužov, žien aj mládeže vo veku od 6 do 73 rokov.
Jeho umeleckou vedúcou je v súčasnosti Mária Šelembová.
V roku 2005 oslávila folklórna skupina 40. výročie svojho vzniku.
Folklórna skupina „KALINA“ svojimi tanečnými, speváckymi a hudobnými vystúpeniami neustále oživuje dávne tradície našich predkov a zároveň šíri dobré našej obce.