Faktúry do r. 2018 :..

timestamp Zverejnené Dodávateľ Predmet Objednávateľ
1516575600 22.01.2018 Slovak Telekom a.s. Bratislava pevné linky OcU, MŠ Obec Kolinovce
1516575600 22.01.2018 Yours s.r.o., Sp.Vlachy administrácia web Obec Kolinovce
1516230000 18.01.2018 SPP a.s. Bratislava zemný plyn - preplatok Obec Kolinovce
1516230000 18.01.2018 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1516230000 18.01.2018 VSE a.s. Košice el. energia - preplatok Obec Kolinovce
1516230000 18.01.2018 VSE a.s. Košice el. energia VO Obec Kolinovce
1516230000 18.01.2018 VSE a.s. Košice el. energia Obec Kolinovce
1516230000 18.01.2018 VSE a.s. Košice elektrická energia KD Obec Kolinovce
1516230000 18.01.2018 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy správa cintorína 12 Obec Kolinovce
1516230000 18.01.2018 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy zimná údržba komunikácii Obec Kolinovce
1516230000 18.01.2018 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy zber TKO za 12 Obec Kolinovce
1516230000 18.01.2018 Jozef Fabini, Víťaz potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1516230000 18.01.2018 Mäso Marton Krompachy mäso Šj Obec Kolinovce
1516230000 18.01.2018 BIGIMI s.r.o. SNV ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1516230000 18.01.2018 BIGIMI s.r.o. SNV školské ovocie ŠJ Obec Kolinovce
1516230000 18.01.2018 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1516230000 18.01.2018 Tatranská mliekareň mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1516230000 18.01.2018 ZAHY s.r.o., Krompachy údržba verejného osvetlenia Obec Kolinovce
1516230000 18.01.2018 Family Company - Servis for you, Vojkovce zimná údržba komunikácii Obec Kolinovce
1516230000 18.01.2018 Roman Pikla, Kolinovce zimná údržba komunikácii Obec Kolinovce
1513897200 22.12.2017 DIGI TV základný balík programov MŠ Obec Kolinovce
1513897200 22.12.2017 Prima banka Slovensko a.s., Žilina vedenie účtu c.p. Obec Kolinovce
1513897200 22.12.2017 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1513897200 22.12.2017 Orange a.s. mobily OcU Obec Kolinovce
1513897200 22.12.2017 VSE a.s. Košice el. energia Obec Kolinovce
1513897200 22.12.2017 VSE a.s. Košice elektrická energia KD Obec Kolinovce
1513897200 22.12.2017 Mgr.art.Alexander Pallesitz, Sp.Vlachy divadlo MŠ Obec Kolinovce
1513897200 22.12.2017 TRIK design s.r.o., Krompachy novoročné pozdravy Obec Kolinovce
1513897200 22.12.2017 SooF s.r.o., Krompachy hracky a didakt.pomôcky MŠ Obec Kolinovce
1513897200 22.12.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy likvidácia odpadu VOK Obec Kolinovce
1513897200 22.12.2017 VSE a.s. Košice el. energia Obec Kolinovce
1513897200 22.12.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy správa cintorína 11 Obec Kolinovce
1513897200 22.12.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy zber TKO za 11 Obec Kolinovce
1513897200 22.12.2017 VSE a.s. Košice el. energia Obec Kolinovce
1513897200 22.12.2017 Slovak Telekom a.s. Bratislava pevné linky OcU, MŠ Obec Kolinovce
1513897200 22.12.2017 IN nábytok M.Bátorová, Krompachy stoličky MŠ Obec Kolinovce
1513897200 22.12.2017 PKVK-stav s.r.o. Gelnica oprava voda MŠ Obec Kolinovce
1513119600 13.12.2017 Inprost s.r.o., Bratislava Obecné noviny 2018 Obec Kolinovce
1513119600 13.12.2017 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1513119600 13.12.2017 SPP a.s. Bratislava zemný plyn KD Obec Kolinovce
1513119600 13.12.2017 Stanislav Bonk, Kežmarok kontrola hasiacich prístrojov Obec Kolinovce
1513119600 13.12.2017 DPO SR Bratislava školenie DHZO Obec Kolinovce
1513119600 13.12.2017 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1513119600 13.12.2017 Tatranská mliekareň mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1513119600 13.12.2017 Mäso Marton Krompachy mäso Šj Obec Kolinovce
1513119600 13.12.2017 BIGIMI s.r.o. SNV ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1513119600 13.12.2017 BIGIMI s.r.o. SNV školské ovocie ŠJ Obec Kolinovce
1513119600 13.12.2017 Jozef Fabini, Víťaz potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1513119600 13.12.2017 Altan s.r.o., Krompachy materiál údržba Obec Kolinovce
1513119600 13.12.2017 PVPS a.s. Poprad rozbor vody Obec Kolinovce
1512428400 05.12.2017 Domino a.s. SNV potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1512428400 05.12.2017 BIGIMI s.r.o. SNV ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1512428400 05.12.2017 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1512428400 05.12.2017 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1512428400 05.12.2017 Tatranská mliekareň mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1512428400 05.12.2017 DIGI TV základný balík programov MŠ Obec Kolinovce
1512428400 05.12.2017 Ing. Vladimír Andraščík, Lipovce audit ročnej účtovnej závierky 2016 Obec Kolinovce
1512428400 05.12.2017 Orange a.s. mobily OcU Obec Kolinovce
1512428400 05.12.2017 Yours s.r.o., Sp.Vlachy administrácia web Obec Kolinovce
1512428400 05.12.2017 S.Jánoš - FRENK vstavaná skriňa MŠ Obec Kolinovce
1512428400 05.12.2017 Mgr.art.Alexander Pallesitz, Sp.Vlachy divadlo MŠ Obec Kolinovce
1512428400 05.12.2017 HOPE Family s.r.o., Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1512428400 05.12.2017 VSE a.s. Košice el. energia Obec Kolinovce
1512428400 05.12.2017 VSE a.s. Košice elektrická energia KD Obec Kolinovce
1512428400 05.12.2017 Aqua-Viva D.Szabó, Košice deratizácia Obec Kolinovce
1512428400 05.12.2017 Jarolím Balco, Sp. Hrušov projektová dokumentácia HZ Obec Kolinovce
1511478000 24.11.2017 Slovak Telekom a.s. Bratislava pevné linky OcU, MŠ Obec Kolinovce
1511478000 24.11.2017 VSE a.s. Košice el. energia Obec Kolinovce
1511478000 24.11.2017 Reštaurácia Melódia, Krompachy stravovanie OVK (voľby VUC) Obec Kolinovce
1511478000 24.11.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy správa cintorína 10 Obec Kolinovce
1511478000 24.11.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy zber TKO za 10 Obec Kolinovce
1511478000 24.11.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy likvidácia odpadu VOK Obec Kolinovce
1511478000 24.11.2017 Borcom s.r.o., Sp.Podhradie čistiace a dezinfekčné prostriedky MŠ Obec Kolinovce
1511478000 24.11.2017 Pavelčákovci s.r.o., Košice CD Obec Kolinovce
1511478000 24.11.2017 ESET s.r.o., Bratislava antivir.program Obec Kolinovce
1511478000 24.11.2017 Signo s.r.o., Ružomberok vlajka SR (voľby) Obec Kolinovce
1511478000 24.11.2017 SPP a.s. Bratislava zemný plyn KD Obec Kolinovce
1511478000 24.11.2017 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1511478000 24.11.2017 Pavelčákovci s.r.o., Košice hudba (posedenie dôchodcov) Obec Kolinovce
1511478000 24.11.2017 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1511478000 24.11.2017 Mäso Marton Krompachy mäso Šj Obec Kolinovce
1511478000 24.11.2017 BIGIMI s.r.o. SNV ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1511478000 24.11.2017 BIGIMI s.r.o. SNV šk. ovocie ŠJ Obec Kolinovce
1511478000 24.11.2017 Petit Press a.s., Košice inzerát výberové konanie Obec Kolinovce
1511478000 24.11.2017 Stavebniny Beniš s.r.o., Krompachy stavebný materiál (cintorín-chodník) Obec Kolinovce
1511478000 24.11.2017 Tatranská mliekareň mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1511478000 24.11.2017 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1511478000 24.11.2017 Domino a.s. SNV potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1511478000 24.11.2017 BIGIMI s.r.o. SNV ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1511478000 24.11.2017 HOPE Family s.r.o., Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1511478000 24.11.2017 DIGI TV základný balík programov MŠ Obec Kolinovce
1511478000 24.11.2017 S.Bertko - Consulting, Košice karimatky MŠ Obec Kolinovce
1510527600 13.11.2017 TRIK design s.r.o., Krompachy pozvánky (posedenie dôchodcov) Obec Kolinovce
1510527600 13.11.2017 ArtEdu s.r.o., Košice odborný seminár ŠJ Obec Kolinovce
1510527600 13.11.2017 Le Cheque dejeuner, Bratislava stravné lístky Obec Kolinovce
1510527600 13.11.2017 S.Čiasnoha Electronic Bros., Krompachy chladnička ŠJ Obec Kolinovce
1510527600 13.11.2017 PP Comp s.r.o. Svit kancelárske potreby Obec Kolinovce
1510527600 13.11.2017 Orange a.s. mobily OcU Obec Kolinovce
1509663600 03.11.2017 HOPE Family s.r.o., Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1509663600 03.11.2017 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1509663600 03.11.2017 Tatranská mliekareň mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1509663600 03.11.2017 VSE a.s. Košice el. energia Obec Kolinovce
1509663600 03.11.2017 VSE a.s. Košice elektrická energia KD Obec Kolinovce
1509663600 03.11.2017 SEZO-Spiš SNV príspevok - triedený zber 2.polr. Obec Kolinovce
1509663600 03.11.2017 Slovak Telekom a.s. Bratislava pevné linky OcU, MŠ Obec Kolinovce
1509663600 03.11.2017 VSE a.s. Košice el. energia Obec Kolinovce
1509663600 03.11.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy zber TKO za 09 Obec Kolinovce
1509663600 03.11.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy správa cintorína 09 Obec Kolinovce
1509663600 03.11.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy likvidácia odpadu VOK (cintorín) Obec Kolinovce
1509663600 03.11.2017 Roman Pikla, Kolinovce pokládka dlažby (chodník cintorín) Obec Kolinovce
1508191200 17.10.2017 SPP a.s. Bratislava zemný plyn KD Obec Kolinovce
1508191200 17.10.2017 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1508191200 17.10.2017 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1508191200 17.10.2017 Mäso Marton Krompachy mäso Šj Obec Kolinovce
1508191200 17.10.2017 BIGIMI s.r.o. SNV ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1508191200 17.10.2017 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1508191200 17.10.2017 Domino a.s. SNV potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1508191200 17.10.2017 HOPE Family s.r.o., Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1508191200 17.10.2017 BIGIMI s.r.o. SNV ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1508191200 17.10.2017 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1508191200 17.10.2017 HOPE Family s.r.o., Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1508191200 17.10.2017 Colorlak s.r.o. Krompachy farby (oddych.-športová zóna) Obec Kolinovce
1508191200 17.10.2017 Tatranská mliekareň mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1508191200 17.10.2017 WebHouse s.r.o. Trnava doména Obec Kolinovce
1508191200 17.10.2017 DIGI TV základný balík programov MŠ Obec Kolinovce
1508191200 17.10.2017 M-Glass Krompachy vybavenie kuchyne ŠJ Obec Kolinovce
1506981600 03.10.2017 VSE a.s. Košice elektrická energia KD Obec Kolinovce
1506981600 03.10.2017 VSE a.s. Košice el. energia Obec Kolinovce
1506981600 03.10.2017 Orange a.s. mobily OcU Obec Kolinovce
1506981600 03.10.2017 Olymp-J. Šmrhola, Santovka propagačný materiál Obec Kolinovce
1506981600 03.10.2017 Econ JP, s.r.o. Margecany projekt (staveb. úpravy HZ) Obec Kolinovce
1506981600 03.10.2017 Colorlak s.r.o. Krompachy farby (autobus.zastávky) Obec Kolinovce
1506981600 03.10.2017 Olymp-J. Šmrhola, Santovka reprezentačný materiál (17.KFS) Obec Kolinovce
1506981600 03.10.2017 JUDr.Dáša Bajanová SNV právne služby Obec Kolinovce
1506981600 03.10.2017 VSE a.s. Košice el. energia Obec Kolinovce
1506981600 03.10.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy správa cintorína 08 Obec Kolinovce
1506981600 03.10.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy zber TKO za 08 Obec Kolinovce
1506981600 03.10.2017 Slovak Telekom a.s. Bratislava pevné linky OcU, MŠ Obec Kolinovce
1506981600 03.10.2017 ZARA-chránená dielňa V.Krtíš dopravné značenie (miestne komunikácie) Obec Kolinovce
1506981600 03.10.2017 PKVK-stav s.r.o. Gelnica údržba voda,WC (potraviny) Obec Kolinovce
1506981600 03.10.2017 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1506981600 03.10.2017 SPP a.s. Bratislava zemný plyn KD Obec Kolinovce
1506636000 29.09.2017 BIGIMI s.r.o. SNV ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1506636000 29.09.2017 Domino a.s. SNV potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1506636000 29.09.2017 Tatranská mliekareň mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1506636000 29.09.2017 Fenix - R.Krajčík, Trubín bezpečnostný projekt Obec Kolinovce
1506636000 29.09.2017 Mária Repaská - pracovné odevy SNV pracovné odevy ŠJ Obec Kolinovce
1506636000 29.09.2017 DIGI TV základný balík programov MŠ Obec Kolinovce
1504562400 05.09.2017 Orange a.s. mobily OcU Obec Kolinovce
1504562400 05.09.2017 Allen s.r.o. Kysucké Nové Mesto záclona (OcU) Obec Kolinovce
1504562400 05.09.2017 VSE a.s. Košice el. energia Obec Kolinovce
1504562400 05.09.2017 VSE a.s. Košice el. energia Obec Kolinovce
1504562400 05.09.2017 Stavebniny Klešč Sp.Podhradie kamenivo (chodník cintorín) Obec Kolinovce
1504562400 05.09.2017 Joma Travel s.r.o. Vrútky cestovný informátor Obec Kolinovce
1504562400 05.09.2017 Slovak Telekom a.s. Bratislava pevné linky OcU, MŠ Obec Kolinovce
1504562400 05.09.2017 VSE a.s. Košice el. energia Obec Kolinovce
1504562400 05.09.2017 Rudolf Lučivjanský Hrabušice servis tlačiareň Konica Obec Kolinovce
1504562400 05.09.2017 TLM trans s.r.o. Sabinov mobilné WC (KFS) Obec Kolinovce
1504562400 05.09.2017 Ing.Ján Chudý-SATICH, Košice LED svietidlá (cintorín) Obec Kolinovce
1504562400 05.09.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy likvidácia odpadu VOK (cintorín) Obec Kolinovce
1504562400 05.09.2017 PVPS a.s. Poprad fekal MŠ Obec Kolinovce
1504562400 05.09.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy správa cintorína 07 Obec Kolinovce
1504562400 05.09.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy zber TKO za 07 Obec Kolinovce
1502920800 17.08.2017 WebHouse s.r.o. Trnava webhosting Obec Kolinovce
1502920800 17.08.2017 Gigaprint s.r.o. Trenčín toner OcU Obec Kolinovce
1502920800 17.08.2017 SPP a.s. Bratislava zemný plyn KD Obec Kolinovce
1502920800 17.08.2017 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1502920800 17.08.2017 SOOF Jenčík Krompachy toner MŠ Obec Kolinovce
1502920800 17.08.2017 MM CLASS s.r.o., Krompachy ubytovanie zahr. účinkujúcich - 17.KFS Obec Kolinovce
1502920800 17.08.2017 ZAHY s.r.o., Krompachy údržba verejného osvetlenia Obec Kolinovce
1502920800 17.08.2017 DIGI TV základný balík programov MŠ Obec Kolinovce
1502920800 17.08.2017 Eurobus a.s. Košice preprava účastníkov 17.KFS Obec Kolinovce
1502920800 17.08.2017 Tomáš Lipták, Krompachy ozvučenie - 17.KFS Obec Kolinovce
1502920800 17.08.2017 Ladislav Sakmary, SNV dobropis - krovinorez Obec Kolinovce
1502920800 17.08.2017 Orange a.s. mobily OcU Obec Kolinovce
1502920800 17.08.2017 VSE a.s. Košice elektrická energia KD Obec Kolinovce
1502920800 17.08.2017 Tomáš Dolný - tombus, Sp. Vlachy bus MŠ Obec Kolinovce
1502920800 17.08.2017 Colorlak s.r.o. Krompachy farby - ihrisko Obec Kolinovce
1502920800 17.08.2017 Mesto Spišské Vlachy prenájom pódia - 17.KFS Obec Kolinovce
1502920800 17.08.2017 Slovak Telekom a.s. Bratislava pevné linky OcU, MŠ Obec Kolinovce
1502920800 17.08.2017 VSE a.s. Košice el. energia Obec Kolinovce
1502920800 17.08.2017 Psychonet s.r.o. SNV seminár MŠ Obec Kolinovce
1502920800 17.08.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy zber TKO za 06 Obec Kolinovce
1502920800 17.08.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy likvidácia odpadu VOK (cintorín) Obec Kolinovce
1502920800 17.08.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy správa cintorína 06 Obec Kolinovce
1502920800 17.08.2017 SOOF Jenčík Krompachy šk. pomôcky MŠ Obec Kolinovce
1501538400 01.08.2017 SPP a.s. Bratislava zemný plyn KD Obec Kolinovce
1501538400 01.08.2017 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1501538400 01.08.2017 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1501538400 01.08.2017 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1499119200 04.07.2017 Tatranská mliekáreň Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1499119200 04.07.2017 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1499119200 04.07.2017 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1499119200 04.07.2017 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1499119200 04.07.2017 Roland Dacho Krompachy sieťky na okná Obec Kolinovce
1499119200 04.07.2017 DIGI TV základný balík programov MŠ Obec Kolinovce
1499119200 04.07.2017 Orange a.s. mobilné telefóny Obec Kolinovce
1499119200 04.07.2017 JOGA s.r.o. Olcnava zváračské práce Obec Kolinovce
1499119200 04.07.2017 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1499119200 04.07.2017 HOPE Family potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1499119200 04.07.2017 Altan s.r.o. Krompachy materiál na údržbu Obec Kolinovce
1499119200 04.07.2017 Stanislav Sedlačko Odorín ozvučenie súťaž DHZ Obec Kolinovce
1499119200 04.07.2017 Tatranská mliekáreň Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1499119200 04.07.2017 Family Company Vojkovce zimná údržba miestnych komunikácií Obec Kolinovce
1499119200 04.07.2017 Spišský lukostrelecký klub Sp.Vlachy MDD Obec Kolinovce
1499119200 04.07.2017 VSE a.s. Košice elektrická energia KD Obec Kolinovce
1498514400 27.06.2017 Colorlak Krompachy farby ihrisko Obec Kolinovce
1498514400 27.06.2017 TLM trans s.r.o. Sabinov mobilné WC (súťaž DHZ) Obec Kolinovce
1498514400 27.06.2017 PaedDr. Kubašková, Sp.Vlachy šmýkalka MDD Obec Kolinovce
1498514400 27.06.2017 YOURS s.r.o. Sp.Vlachy administrácia web stránky 2Q Obec Kolinovce
1498514400 27.06.2017 YOURS s.r.o. Sp.Vlachy administrácia web stránky 1Q Obec Kolinovce
1498514400 27.06.2017 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1498514400 27.06.2017 Slovak Telekom a.s. pevná linka OcU, MŠ Obec Kolinovce
1498514400 27.06.2017 Olymp Santovka vlajky obecné Obec Kolinovce
1498514400 27.06.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy zber TKO za 05 Obec Kolinovce
1498514400 27.06.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy správa cintorína 05 Obec Kolinovce
1498514400 27.06.2017 Ladislav Sakmary Sp.N.Ves servis krovinorez Obec Kolinovce
1498514400 27.06.2017 SPP a.s. Košice zemný plyn KD Obec Kolinovce
1498514400 27.06.2017 SPP a.s. Košice zemný plyn Obec Kolinovce
1498514400 27.06.2017 MEGA-SEN s.r.o. Kolinovce vlajky DHZ Obec Kolinovce
1498514400 27.06.2017 Tatranská mliekáreň Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1498514400 27.06.2017 Jozef Fabini Víťaz potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1498514400 27.06.2017 DIGI TV základný balík programov MŠ Obec Kolinovce
1498514400 27.06.2017 PVPS a.s. Poprad rozbor vody Obec Kolinovce
1498514400 27.06.2017 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1498514400 27.06.2017 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1498514400 27.06.2017 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1498514400 27.06.2017 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1497218400 12.06.2017 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1497218400 12.06.2017 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1497218400 12.06.2017 HOPE Family potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1497218400 12.06.2017 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1497218400 12.06.2017 HOPE Family potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1497218400 12.06.2017 Jozef Krokus, Sp. Nová Ves oprava strechy KD Obec Kolinovce
1497218400 12.06.2017 Petit Press a.s. Košice inzercia Obec Kolinovce
1497218400 12.06.2017 Slovenská legálna metrológia B.Bystrica ciachovanie váhy ŠJ Obec Kolinovce
1497218400 12.06.2017 Tatranská mliekáreň Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1497218400 12.06.2017 MEGA-SEN s.r.o. Kolinovce plagáty DHZ Obec Kolinovce
1497218400 12.06.2017 Cheque dejeuner stravné lístky Obec Kolinovce
1497218400 12.06.2017 Orange a.s. mobilné telefóny Obec Kolinovce
1497218400 12.06.2017 Ladislav Sakmary Sp.N.Ves krovinorez Obec Kolinovce
1497218400 12.06.2017 Ladislav Sakmary Sp.N.Ves traktorová kosačka Obec Kolinovce
1496268000 01.06.2017 Asociácia správcov registratúry Nováky seminár Obec Kolinovce
1496268000 01.06.2017 VSE a.s. Košice elektrická energia KD Obec Kolinovce
1496268000 01.06.2017 Mgr.art. Alexander Pallesitz divadelná dramatika MŠ Obec Kolinovce
1496268000 01.06.2017 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1496268000 01.06.2017 DPO SR Martin školenie DHZ Obec Kolinovce
1496268000 01.06.2017 Domino a.s. Sp.Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1496268000 01.06.2017 PKVK-stav s.r.o. Gelnica vodáreň Obec Kolinovce
1496268000 01.06.2017 Slovak Telekom a.s. pevná linka OcU, MŠ Obec Kolinovce
1496268000 01.06.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy zber TKO za 04 Obec Kolinovce
1496268000 01.06.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy likvidácia odpadu Obec Kolinovce
1496268000 01.06.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy správa cintorína 04 Obec Kolinovce
1496268000 01.06.2017 Colorlak Krompachy farby ihrisko Obec Kolinovce
1496268000 01.06.2017 Sponka SK s.r.o. Púchov kancelárske potreby OcU Obec Kolinovce
1496268000 01.06.2017 Ing.František Mlynarčík Sp.N.Ves servis váha ŠJ Obec Kolinovce
1496268000 01.06.2017 SPP a.s. Košice zemný plyn Obec Kolinovce
1496268000 01.06.2017 SPP a.s. Košice zemný plyn KD Obec Kolinovce
1495663200 25.05.2017 Tatranská mliekáreň Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1495663200 25.05.2017 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1495663200 25.05.2017 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1495663200 25.05.2017 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1495663200 25.05.2017 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves školské ovocie Obec Kolinovce
1495663200 25.05.2017 MEVA-SK s.r.o. Rožňava nádoby na odpad Obec Kolinovce
1495663200 25.05.2017 Agroštít Farma Spišské Vlachy s.r.o. mulčovanie ihriska Obec Kolinovce
1495663200 25.05.2017 DIGI TV základný balík programov MŠ Obec Kolinovce
1495663200 25.05.2017 SOOF Jenčík Krompachy siete na bránky Obec Kolinovce
1495663200 25.05.2017 ADAM Sp.Vlachy inter.dvere KD Obec Kolinovce
1493762400 03.05.2017 EXCO-HN s.r.o. Humenné update cintorín Obec Kolinovce
1493762400 03.05.2017 VSE a.s. Košice elektrická energia KD Obec Kolinovce
1493762400 03.05.2017 Orange a.s. mobilné telefóny Obec Kolinovce
1493762400 03.05.2017 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1493762400 03.05.2017 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1493762400 03.05.2017 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1493762400 03.05.2017 Tatranská mliekáreň Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1493157600 26.04.2017 HOPE Family potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1493157600 26.04.2017 Labuda-ASI s.r.o., Hrabušice projekt doprav.značenia Obec Kolinovce
1493157600 26.04.2017 Mgr.art. Alexander Pallesitz divadelná dramatika MŠ Obec Kolinovce
1493157600 26.04.2017 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1493157600 26.04.2017 Slovak Telekom a.s. pevná linka OcU, MŠ Obec Kolinovce
1493157600 26.04.2017 PVPS a.s. Poprad rozbor vody Obec Kolinovce
1493157600 26.04.2017 SPP a.s. Košice zemný plyn Obec Kolinovce
1493157600 26.04.2017 SPP a.s. Košice zemný plyn KD Obec Kolinovce
1493157600 26.04.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy správa cintorína 03 Obec Kolinovce
1493157600 26.04.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy zber TKO za 03 Obec Kolinovce
1493157600 26.04.2017 Colorlak Krompachy farby KD, cintorín Obec Kolinovce
1493157600 26.04.2017 SEZO-Spiš Spišská Nová Ves členské 2017 Obec Kolinovce
1493157600 26.04.2017 PP COMP s.r.o. Svit kancelárske potreby OcU,MŠ Obec Kolinovce
1493157600 26.04.2017 SEZO-Spiš Spišská Nová Ves príspevok na triedený odpad Obec Kolinovce
1493157600 26.04.2017 Domino a.s. Sp.Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1493157600 26.04.2017 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1493157600 26.04.2017 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1493157600 26.04.2017 Tatranská mliekáreň Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1493157600 26.04.2017 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves školské ovocie Obec Kolinovce
1493157600 26.04.2017 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1493157600 26.04.2017 Stavebniny Beniš Krompachy stavebný materiál - oprava KD,Kalina Obec Kolinovce
1493157600 26.04.2017 Tomáš Dolný bus MŠ Obec Kolinovce
1493157600 26.04.2017 Silcom Multimedia Žilina školské licencie MŠ Obec Kolinovce
1493157600 26.04.2017 BEGS parkety Čiasnoha podlaha (Kalina) Obec Kolinovce
1493157600 26.04.2017 HOPE Family potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1493157600 26.04.2017 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1493157600 26.04.2017 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1493157600 26.04.2017 Roland Dacho Krompachy žalúzie (Kalina,Knižnica) Obec Kolinovce
1491948000 12.04.2017 Tatranská mliekáreň Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1491948000 12.04.2017 DIGI TV základný balík programov MŠ Obec Kolinovce
1491948000 12.04.2017 Jozef Krokus, Sp. Nová Ves oprava zvodu OcU Obec Kolinovce
1491948000 12.04.2017 Orange a.s. mobilné telefóny Obec Kolinovce
1491948000 12.04.2017 JUDr.Bajanová Sp.Nová Ves služby právneho zástupcu Obec Kolinovce
1491948000 12.04.2017 VSE a.s. Košice elektrická energia KD Obec Kolinovce
1491948000 12.04.2017 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1491948000 12.04.2017 HOPE Family potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1491948000 12.04.2017 HOPE Family potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1491948000 12.04.2017 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1491948000 12.04.2017 VSE a.s. Košice opravná fa Obec Kolinovce
1491948000 12.04.2017 HZ Metal s.r.o., Krompachy fekal KD Obec Kolinovce
1491948000 12.04.2017 Viktoria Hámor s.r.o., Medzev struna krovinorez Obec Kolinovce
1491170400 03.04.2017 ŠEVT Banská Bystrica osvedčenia MŠ Obec Kolinovce
1491170400 03.04.2017 Poradca Podnikateľa s.r.o. Žilina elektronický prístup Obec Kolinovce
1491170400 03.04.2017 Electronic Bros. Čiasnoha Krompachy vysávač MŠ Obec Kolinovce
1491170400 03.04.2017 Stanislav Klubert, Sp. Nová Ves update Obec Kolinovce
1491170400 03.04.2017 Slovak Telekom a.s. pevná linka OcU, MŠ Obec Kolinovce
1491170400 03.04.2017 TOI TOI Bratislava mobilné WC (fašiangy) Obec Kolinovce
1491170400 03.04.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy správa cintorína 02 Obec Kolinovce
1491170400 03.04.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy zber TKO za 02 Obec Kolinovce
1491170400 03.04.2017 Family Company Vojkovce zimná údržba miestnych komunikácií Obec Kolinovce
1491170400 03.04.2017 SPP a.s. Košice zemný plyn KD Obec Kolinovce
1491170400 03.04.2017 SPP a.s. Košice zemný plyn Obec Kolinovce
1491170400 03.04.2017 Slovgram Bratislava autorské zväzy Obec Kolinovce
1491170400 03.04.2017 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1489964400 20.03.2017 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1489964400 20.03.2017 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1489964400 20.03.2017 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ - šk.ovocie Obec Kolinovce
1489532400 15.03.2017 Tatranská mliekáreň Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1489532400 15.03.2017 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1489532400 15.03.2017 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1489532400 15.03.2017 HOPE Family potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1489532400 15.03.2017 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1489532400 15.03.2017 HOPE Family potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1489532400 15.03.2017 Agroštít Farma Spišské Vlachy s.r.o. zimná údržba miestnych komunikácií Obec Kolinovce
1489532400 15.03.2017 DIGI TV základný balík programov MŠ Obec Kolinovce
1489532400 15.03.2017 Stavebniny Klešč stavebný materiál - dobropis Obec Kolinovce
1489532400 15.03.2017 Orange a.s. mobilné telefóny Obec Kolinovce
1489532400 15.03.2017 Mrg.art. Alexander Pallesitz, Sp. Vlachy divadelná dramatika MŠ Obec Kolinovce
1489532400 15.03.2017 VSE a.s. Košice elektrická energia KD Obec Kolinovce
1489532400 15.03.2017 Roman Pikla Kolinovce stavebné práce - KD,Kalina Obec Kolinovce
1489532400 15.03.2017 Peter Garančovský, Granč-Petrovce stavebné práce - Ocu Obec Kolinovce
1488927600 08.03.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy zimná údržba miestnych komunikácií Obec Kolinovce
1488927600 08.03.2017 Peter Garančovský, Granč-Petrovce stavebné práce - KD,Kalina Obec Kolinovce
1488927600 08.03.2017 Stanislav Klubert, Sp. Nová Ves update mzdy Obec Kolinovce
1488927600 08.03.2017 Slovak Telekom a.s. pevná linka OcU, MŠ Obec Kolinovce
1488927600 08.03.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy správa cintorína 01 Obec Kolinovce
1488927600 08.03.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy zber TKO za 01 Obec Kolinovce
1488927600 08.03.2017 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1488927600 08.03.2017 Stavebniny Klešč stavebný materiál - oprava KD,Kalina Obec Kolinovce
1488927600 08.03.2017 SPP a.s. Košice zemný plyn Obec Kolinovce
1488927600 08.03.2017 SPP a.s. Košice zemný plyn KD Obec Kolinovce
1488841200 07.03.2017 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1488841200 07.03.2017 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1488841200 07.03.2017 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1488841200 07.03.2017 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1488236400 28.02.2017 Viliam Oriňák, Krompachy pripojenie el.sporáka KD Obec Kolinovce
1488236400 28.02.2017 TRIK design s.r.o. Krompachy reprezentačné materiály Obec Kolinovce
1488236400 28.02.2017 Roman Pikla Kolinovce zimná údržba miestnych komunikácií Obec Kolinovce
1488236400 28.02.2017 Tatranská mliekáreň Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1488236400 28.02.2017 KSR Kameňolomy, Mineral Olcnava kamenivo na zim.údržbu Obec Kolinovce
1488236400 28.02.2017 DIGI TV základný balík programov MŠ Obec Kolinovce
1488236400 28.02.2017 JOGA s.r.o. Olcnava zimná údržba miestnych komunikácií Obec Kolinovce
1488236400 28.02.2017 PKVK-stav s.r.o. Gelnica oprava WC KD Obec Kolinovce
1488236400 28.02.2017 SPP a.s. Košice zemný plyn Obec Kolinovce
1488236400 28.02.2017 SPP a.s. Košice zemný plyn KD Obec Kolinovce
1486508400 08.02.2017 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1486508400 08.02.2017 Domino a.s. Sp.Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1486508400 08.02.2017 Orange a.s. mobilné telefóny Obec Kolinovce
1486508400 08.02.2017 Slovpol LC elektro Krompachy konvektor KD Obec Kolinovce
1486508400 08.02.2017 HOPE Family potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1486335600 06.02.2017 VSE a.s. Košice vyúčtovanie elektrina 2016 Obec Kolinovce
1486335600 06.02.2017 SPP a.s. Košice vyúčtovanie plyn 2016 Obec Kolinovce
1486335600 06.02.2017 SPP a.s. Košice vyúčtovanie plyn 2016 KD Obec Kolinovce
1486335600 06.02.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy zimná údržba miestnych komunikácií Obec Kolinovce
1486335600 06.02.2017 VSE a.s. Košice elektrická energia KD Obec Kolinovce
1486335600 06.02.2017 ZAHY s.r.o. Krompachy údržba verejného osvetlenia Obec Kolinovce
1486335600 06.02.2017 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1486335600 06.02.2017 Slovak Telekom a.s. pevná linka OcU, MŠ Obec Kolinovce
1486335600 06.02.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy zber TKO za 12 Obec Kolinovce
1486335600 06.02.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy správa cintorína 12 Obec Kolinovce
1486335600 06.02.2017 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1486335600 06.02.2017 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1484694000 18.01.2017 Prima Banka a.s. vedenie účtu c.p. Obec Kolinovce
1484694000 18.01.2017 Kapol s.r.o. Kolinovce výmena okien KD,potraviny Obec Kolinovce
1484694000 18.01.2017 Altan s.r.o. Krompachy spotrebný materiál Obec Kolinovce
1484694000 18.01.2017 DIGI TV základný balík programov MŠ Obec Kolinovce
1483484400 04.01.2017 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1483484400 04.01.2017 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves školské ovocie Obec Kolinovce
1483484400 04.01.2017 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1483484400 04.01.2017 Electronic Bros. Čiasnoha Krompachy el. sporák KD Obec Kolinovce
1483484400 04.01.2017 PKVK-stav s.r.o. Gelnica oprava vody OcU Obec Kolinovce
1483484400 04.01.2017 Orange a.s. mobilné telefóny Obec Kolinovce
1483484400 04.01.2017 VM corporation Slovenská Ľupča školenie Obec Kolinovce
1483484400 04.01.2017 VSE a.s. Košice elektrická energia KD Obec Kolinovce
1483484400 04.01.2017 Mesto Krompachy stavebný úrad 2015 Obec Kolinovce
1483484400 04.01.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy správa cintorína 11 Obec Kolinovce
1483484400 04.01.2017 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy zber TKO za 11 Obec Kolinovce
1483484400 04.01.2017 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1483484400 04.01.2017 Slovak Telekom a.s. pevná linka OcU, MŠ Obec Kolinovce
1483484400 04.01.2017 SPP a.s. Košice zemný plyn Obec Kolinovce
1483484400 04.01.2017 SPP a.s. Košice zemný plyn KD Obec Kolinovce
1483484400 04.01.2017 Cheque dejeuner stravné lístky Obec Kolinovce
1483484400 04.01.2017 Domino a.s. Sp.Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1483484400 04.01.2017 Inprost s.r.o. Bratislava Obecné noviny 2017 Obec Kolinovce
1483484400 04.01.2017 Poradca s.r.o. Žilina Verejná správa 2016 - doplatok Obec Kolinovce
1481842800 16.12.2016 Mgr.art. Alexander Pallesitz divadlo MŠ Obec Kolinovce
1481842800 16.12.2016 Edison s.r.o. Vranov nad Topľou vianočné svetelné ozdoby Obec Kolinovce
1481842800 16.12.2016 Stanislav Bonk Poprad kontrola hasiacich prístrojov Obec Kolinovce
1481842800 16.12.2016 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1481842800 16.12.2016 Alniko s.r.o. Sp. Nová Ves plastové okná (potraviny,KD) 2.spl. Obec Kolinovce
1481842800 16.12.2016 Tatranská mliekáreň Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1481842800 16.12.2016 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1481842800 16.12.2016 HOPE Family potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1481842800 16.12.2016 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1481842800 16.12.2016 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1481842800 16.12.2016 Tatranská mliekáreň Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1481842800 16.12.2016 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1481842800 16.12.2016 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1481842800 16.12.2016 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1481842800 16.12.2016 HOPE Family potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1481842800 16.12.2016 Domino a.s. Sp.Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1481842800 16.12.2016 JUDr.Bajanová Sp.Nová Ves služby právneho zástupcu Obec Kolinovce
1481842800 16.12.2016 SHR Ing.Anton Koperdan Sp. Vlachy mulčovanie ihriska Obec Kolinovce
1481842800 16.12.2016 Roman Pikla Kolinovce oprava oplotenia cintorína Obec Kolinovce
1481842800 16.12.2016 DIGI TV základný balík programov MŠ Obec Kolinovce
1481842800 16.12.2016 Orange a.s. mobilné telefóny Obec Kolinovce
1481842800 16.12.2016 VSE a.s. Košice elektrická energia KD Obec Kolinovce
1481842800 16.12.2016 Electrolux s.r.o. Bratislava nádoba kávovaru MŠ Obec Kolinovce
1481842800 16.12.2016 Edison s.r.o. Vranov nad Topľou vianočné svetelné ozdoby Obec Kolinovce
1481842800 16.12.2016 HOPE Family potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1481842800 16.12.2016 Slovenská pošta a.s. šekové poukážky pre ŠJ Obec Kolinovce
1480719600 03.12.2016 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy správa cintorína 10 Obec Kolinovce
1480719600 03.12.2016 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy likvidácia odpadu Obec Kolinovce
1480719600 03.12.2016 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy zber TKO za 10 Obec Kolinovce
1480719600 03.12.2016 Roman Pikla Kolinovce práce - oplotenie cintorína Obec Kolinovce
1480719600 03.12.2016 Slovak Telekom a.s. pevná linka OcU, MŠ Obec Kolinovce
1480719600 03.12.2016 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1480719600 03.12.2016 Altan s.r.o. Krompachy materiál na údržbu Obec Kolinovce
1480719600 03.12.2016 SPP a.s. Košice zemný plyn KD Obec Kolinovce
1480719600 03.12.2016 SPP a.s. Košice zemný plyn Obec Kolinovce
1480719600 03.12.2016 HOPE Family potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1479682800 21.11.2016 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1479682800 21.11.2016 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1479682800 21.11.2016 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves školské ovocie Obec Kolinovce
1479682800 21.11.2016 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1479682800 21.11.2016 Slovgram Bratislava autorské zväzy - nová zmluva Obec Kolinovce
1479682800 21.11.2016 Slovgram Bratislava poplatky autorským zväzok 2016 Obec Kolinovce
1479682800 21.11.2016 Tatranská mliekáreň Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1479682800 21.11.2016 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1479682800 21.11.2016 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1479682800 21.11.2016 HOPE Family potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1479164400 15.11.2016 PP COMP s.r.o. Svit kancelárske potreby OcU,MŠ Obec Kolinovce
1479164400 15.11.2016 Ing. Vladimír Andraščík audit účtovnej závierky 2015 Obec Kolinovce
1479164400 15.11.2016 Alniko s.r.o. Sp. Nová Ves plastové okná (potraviny,KD) 1.spl. Obec Kolinovce
1479164400 15.11.2016 DIGI TV základný balík programov MŠ Obec Kolinovce
1479164400 15.11.2016 AQUA-VIVA D.Szabó Košice pravidelná deratizácia Obec Kolinovce
1479164400 15.11.2016 Piller Kaštieľ Krompachy večere - posedenie rovesníkov (dôchodcovia) Obec Kolinovce
1479164400 15.11.2016 YOURS s.r.o. Sp.Vlachy administrácia web stránky Obec Kolinovce
1479164400 15.11.2016 Stavebniny Beniš Krompachy stavebný materiál - oprava KD Obec Kolinovce
1479164400 15.11.2016 Orange a.s. mobilné telefóny Obec Kolinovce
1479164400 15.11.2016 Domino a.s. Sp.Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1479164400 15.11.2016 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1479164400 15.11.2016 VSE a.s. Košice elektrická energia KD Obec Kolinovce
1479164400 15.11.2016 Tatranská mliekáreň Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1479164400 15.11.2016 Viesta F-L Krompachy farby dvor MŠ Obec Kolinovce
1477000800 21.10.2016 Elektrosped a.s. Bratislava fotoaparát s prísluš. Obec Kolinovce
1477000800 21.10.2016 SOOF Jenčík Krompachy materiál MŠ Obec Kolinovce
1477000800 21.10.2016 JUDr.Bajanová Sp.Nová Ves služby právneho zástupcu Obec Kolinovce
1477000800 21.10.2016 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy zber TKO za 09 Obec Kolinovce
1477000800 21.10.2016 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1477000800 21.10.2016 B2Bpartner Bratislava kovová skrinka Obec Kolinovce
1477000800 21.10.2016 GMT Drogéria Gmuca čistiace prostriedky MŠ,ŠJ Obec Kolinovce
1477000800 21.10.2016 Colorlak Krompachy farby KD Obec Kolinovce
1477000800 21.10.2016 Maquita s.r.o. Nitrianske Pravno dopravná výchova MŠ Obec Kolinovce
1477000800 21.10.2016 Slovak Telekom a.s. pevná linka OcU, MŠ Obec Kolinovce
1477000800 21.10.2016 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy správa cintorína 09 Obec Kolinovce
1477000800 21.10.2016 Ekover s.r.o. Sp.Vlachy likvidácia odpadu Obec Kolinovce
1477000800 21.10.2016 SPP a.s. Košice zemný plyn Obec Kolinovce
1477000800 21.10.2016 SPP a.s. Košice zemný plyn KD Obec Kolinovce
1477000800 21.10.2016 SEZO-Spiš Spišská Nová Ves poplatok za triedený zber II.polrok 2016 Obec Kolinovce
1477000800 21.10.2016 HOPE Family potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1477000800 21.10.2016 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1477000800 21.10.2016 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1477000800 21.10.2016 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1476223200 12.10.2016 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1476223200 12.10.2016 WebHouse s.r.o. Trnava predĺženie domény Obec Kolinovce
1476223200 12.10.2016 PVPS a.s. Poprad fekal MŠ Obec Kolinovce
1476223200 12.10.2016 ŠEVT Banská Bystrica materiál MŠ Obec Kolinovce
1476223200 12.10.2016 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1475532000 04.10.2016 Orange a.s. Bratislava mobilný telefón Obec Kolinovce
1475532000 04.10.2016 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1475532000 04.10.2016 VSE a.s. Košice elektrická energia KD Obec Kolinovce
1475532000 04.10.2016 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1475532000 04.10.2016 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1475532000 04.10.2016 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1475532000 04.10.2016 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1475532000 04.10.2016 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1475532000 04.10.2016 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1474408800 21.09.2016 Mgr.art. Alexander Pallesitz divadlo MŠ Obec Kolinovce
1474408800 21.09.2016 Altan s.r.o. Krompachy krovinorez Dolmar Obec Kolinovce
1474408800 21.09.2016 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 08/16 Obec Kolinovce
1474408800 21.09.2016 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 08/2016 Obec Kolinovce
1474408800 21.09.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU, MŠ Obec Kolinovce
1474408800 21.09.2016 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1474408800 21.09.2016 Nomiland s.r.o. Košice lehátko MŠ Obec Kolinovce
1474408800 21.09.2016 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1474408800 21.09.2016 SPP a.s. Bratislava zemný plyn KD Obec Kolinovce
1474408800 21.09.2016 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves školské ovocie MŠ Obec Kolinovce
1472162400 26.08.2016 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1472162400 26.08.2016 Lukostrelecký klub Sp. Vlachy lukostreľba MDD Obec Kolinovce
1472162400 26.08.2016 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1472162400 26.08.2016 VSE a.s. Košice elektrická energia KD Obec Kolinovce
1472162400 26.08.2016 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1472162400 26.08.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava teletóny - preplatok Obec Kolinovce
1472162400 26.08.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU, MŠ Obec Kolinovce
1472162400 26.08.2016 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 07/2016 Obec Kolinovce
1472162400 26.08.2016 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 07/16 Obec Kolinovce
1472162400 26.08.2016 Sigma plus Krompachy stavebný materiál KD Obec Kolinovce
1472162400 26.08.2016 SPP a.s. Bratislava zemný plyn KD Obec Kolinovce
1472162400 26.08.2016 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1472162400 26.08.2016 Eurobus a.s. Spišská Nová Ves autobusová preprava účinkujúcich na KFS Obec Kolinovce
1470780000 10.08.2016 Le cheque dejeuner Bratislava stravné lístky Obec Kolinovce
1470780000 10.08.2016 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1470780000 10.08.2016 Psychonet, s.r.o. SNV seminár MŠ Obec Kolinovce
1470780000 10.08.2016 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1470780000 10.08.2016 Eduard Masaryk Krompachy oprava Avia DHZ Obec Kolinovce
1470780000 10.08.2016 Tomáš Lipták Krompachy ozvučenie 16. KFS Obec Kolinovce
1470780000 10.08.2016 Mesto Spišské Vlachy prenájom pódia na 16. KFS Obec Kolinovce
1470780000 10.08.2016 VSE a.s. Košice elektrická energia KD Obec Kolinovce
1470780000 10.08.2016 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1470780000 10.08.2016 K@K Bus Sp.Podhradie bus PL-Kalina Obec Kolinovce
1470780000 10.08.2016 Yours s.r.o. Spišské Vlachy správa webovej stránky 2.Q Obec Kolinovce
1470780000 10.08.2016 PKVK-stav Gelnica prepojenie studne Obec Kolinovce
1469656800 28.07.2016 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 06/16 Obec Kolinovce
1469656800 28.07.2016 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 06/2016 Obec Kolinovce
1469656800 28.07.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1469656800 28.07.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1469656800 28.07.2016 SPP a.s. Bratislava zemný plyn KD Obec Kolinovce
1469656800 28.07.2016 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1469397600 25.07.2016 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1469397600 25.07.2016 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1469397600 25.07.2016 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1469397600 25.07.2016 WebHouse s.r.o. Trnava webhostingové služby Obec Kolinovce
1469397600 25.07.2016 SOOF Jenčík Krompachy školské dosky MŠ Obec Kolinovce
1469397600 25.07.2016 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1469397600 25.07.2016 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1469397600 25.07.2016 JUDr. Dáša Bajanová, Spišská Nová Ves služby právneho zástupcu Obec Kolinovce
1469397600 25.07.2016 Elen Neo Dolný Vadičov didaktické pomôcky MŠ Obec Kolinovce
1469397600 25.07.2016 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1467324000 01.07.2016 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1467324000 01.07.2016 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1467324000 01.07.2016 Mgr.art. Alexander Pallesitz Spišské Vlachy divadelná dramatizácia MŠ Obec Kolinovce
1467324000 01.07.2016 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1467324000 01.07.2016 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1467324000 01.07.2016 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1467324000 01.07.2016 S. Sedlačko, Odorín hudba - MDD Obec Kolinovce
1467324000 01.07.2016 Altan s.r.o. Krompachy spotrebný materiál Obec Kolinovce
1467324000 01.07.2016 VSE a.s. Košice elektrická energia KD Obec Kolinovce
1467324000 01.07.2016 Spišbus plus s.r.o. SNV bus MŠ - Plejsy MDD Obec Kolinovce
1467324000 01.07.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1467324000 01.07.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1467324000 01.07.2016 JOMA s.r.o. Vrútky Cestovný informátor Obec Kolinovce
1467324000 01.07.2016 Tibor Farkaš, Vráble obrusy KD Obec Kolinovce
1467324000 01.07.2016 Colorlak s.r.o. Krompachy farby - športová zóna Obec Kolinovce
1467324000 01.07.2016 Viesta F-L Krompachy farby - športová zóna Obec Kolinovce
1467324000 01.07.2016 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 05/2016 Obec Kolinovce
1467324000 01.07.2016 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 05/16 Obec Kolinovce
1467324000 01.07.2016 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1467324000 01.07.2016 Sandolux s.r.o., Michalovce LED žiarovky - VO Obec Kolinovce
1467324000 01.07.2016 SPP a.s. Bratislava zemný plyn KD Obec Kolinovce
1467324000 01.07.2016 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1466632800 23.06.2016 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1466632800 23.06.2016 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1466632800 23.06.2016 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1466632800 23.06.2016 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves školské ovocie MŠ Obec Kolinovce
1466632800 23.06.2016 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1466632800 23.06.2016 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1466632800 23.06.2016 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1466632800 23.06.2016 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1466632800 23.06.2016 Hobla s.r.o. Levice materiál MŠ Obec Kolinovce
1466632800 23.06.2016 SOOF Jenčík Krompachy tonery MŠ Obec Kolinovce
1466632800 23.06.2016 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1466632800 23.06.2016 S. Kubašková Sp. Vlachy šmýkalka MDD Obec Kolinovce
1466632800 23.06.2016 Disig a.s. Bratislava elektronická pečať k DCOM Obec Kolinovce
1466632800 23.06.2016 Ing. Štefan Šípoš Zmluva - vodovod, 3.splátka Obec Kolinovce
1466632800 23.06.2016 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1466632800 23.06.2016 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1466632800 23.06.2016 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1465509600 10.06.2016 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1465509600 10.06.2016 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1465509600 10.06.2016 Armpek V.Lomnica materiál MDD Obec Kolinovce
1465509600 10.06.2016 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1465509600 10.06.2016 Rudolf Lučivjanský Hrabušice servis tlačiarne Obec Kolinovce
1465509600 10.06.2016 VSE a.s. Košice elektrická energia KD - vrátka Obec Kolinovce
1465509600 10.06.2016 Viktóri Hámor Medzev struna do krovinorezu Obec Kolinovce
1465509600 10.06.2016 Zábavné učení s.r.o. didaktické pomôcky MŠ Obec Kolinovce
1465509600 10.06.2016 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 04/16 Obec Kolinovce
1465509600 10.06.2016 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber odpadu VOK Obec Kolinovce
1465509600 10.06.2016 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 04/2016 Obec Kolinovce
1465509600 10.06.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1465509600 10.06.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1465509600 10.06.2016 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1465509600 10.06.2016 Ing. Štefan Šípoš Zmluva - vodovod, 2.splátka Obec Kolinovce
1465509600 10.06.2016 SPP a.s. Bratislava zemný plyn KD Obec Kolinovce
1465509600 10.06.2016 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1465509600 10.06.2016 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1465509600 10.06.2016 Tomáš Dolný Spišské Vlachy bus MŠ divadlo SNV Obec Kolinovce
1465509600 10.06.2016 VSE a.s. Košice elektrická energia KD - vrátka Obec Kolinovce
1465509600 10.06.2016 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1463090400 13.05.2016 Tomáš Lipták Krompachy ozvučenie - Deň matiek Obec Kolinovce
1463090400 13.05.2016 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1463090400 13.05.2016 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1463090400 13.05.2016 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1463090400 13.05.2016 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1463090400 13.05.2016 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1463090400 13.05.2016 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1463090400 13.05.2016 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1463090400 13.05.2016 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1463090400 13.05.2016 JUDr. Dáša Bajanová, Spišská Nová Ves služby právneho zástupcu Obec Kolinovce
1463090400 13.05.2016 Nomiland s.r.o. Košice materiál MŠ Obec Kolinovce
1463090400 13.05.2016 Yours s.r.o. Spišské Vlachy správa webovej stránky Obec Kolinovce
1463090400 13.05.2016 Infra, Veľké Leváre didaktické pomôcky MŠ Obec Kolinovce
1463090400 13.05.2016 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1463090400 13.05.2016 Altan s.r.o. Krompachy spotrebný materiál Obec Kolinovce
1463090400 13.05.2016 Ing. Štefan Šípoš Zmluva - vodovod, 1.splátka Obec Kolinovce
1463004000 12.05.2016 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1463004000 12.05.2016 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1463004000 12.05.2016 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1463004000 12.05.2016 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1463004000 12.05.2016 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1463004000 12.05.2016 Nomiland s.r.o. Košice diplolmy MŠ Obec Kolinovce
1463004000 12.05.2016 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy veľkoobjemový kontajner Obec Kolinovce
1463004000 12.05.2016 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 03/16 Obec Kolinovce
1463004000 12.05.2016 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 03/2016 Obec Kolinovce
1462744800 09.05.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1462744800 09.05.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1462744800 09.05.2016 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1462744800 09.05.2016 Jozef Krokus, Spišská Nová Ves oprava strechy KD Obec Kolinovce
1462744800 09.05.2016 PKVK-stav Gelnica stavebné práce KD Obec Kolinovce
1462744800 09.05.2016 SEZO-Spiš Sp.Nová Ves poplatok za triedený odpar 1.polrok 2016 Obec Kolinovce
1462744800 09.05.2016 SEZO-Spiš Sp.Nová Ves členské 2016 Obec Kolinovce
1462744800 09.05.2016 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1462744800 09.05.2016 SPP a.s. Bratislava zemný plyn KD Obec Kolinovce
1462312800 04.05.2016 TRIK design Kromachy peciarky Obec Kolinovce
1462312800 04.05.2016 Stanislav Klubert, Spišská Nová Ves update 16.01 Obec Kolinovce
1462312800 04.05.2016 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1462312800 04.05.2016 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1462312800 04.05.2016 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1462312800 04.05.2016 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1462312800 04.05.2016 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1460930400 18.04.2016 JUDr. Dáša Bajanová, Spišská Nová Ves služby právneho zástupcu Obec Kolinovce
1460930400 18.04.2016 JUDr. Dáša Bajanová, Spišská Nová Ves služby právneho zástupcu Obec Kolinovce
1460930400 18.04.2016 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1460930400 18.04.2016 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1460930400 18.04.2016 M.Vážny Čavoj obrusy zasadačka OcU Obec Kolinovce
1460930400 18.04.2016 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1460930400 18.04.2016 Tomáš Dolný Spišské Vlachy bus MŠ divadlo SNV Obec Kolinovce
1460930400 18.04.2016 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1460930400 18.04.2016 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1460930400 18.04.2016 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1460930400 18.04.2016 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1460930400 18.04.2016 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1460930400 18.04.2016 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1460930400 18.04.2016 Ing. Štefan Šípoš Zmluva - kanalizácia, 3.splátka Obec Kolinovce
1459461600 01.04.2016 Textil 4 hotels, Frýdek-Místek obrusy KD Obec Kolinovce
1459461600 01.04.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1459461600 01.04.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1459461600 01.04.2016 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1459461600 01.04.2016 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1459461600 01.04.2016 Le cheque dejeuner Bratislava stravné lístky Obec Kolinovce
1459461600 01.04.2016 MK hlas r.o. Sabinov rozhlasová ústredňa Obec Kolinovce
1459461600 01.04.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1459461600 01.04.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1459461600 01.04.2016 Piller Kaštieľ Krompachy stravovanie volebnej komisie Obec Kolinovce
1459461600 01.04.2016 Signo s.r.o. Ružomberok vlajka SR - voľby NRSR 2016 Obec Kolinovce
1459461600 01.04.2016 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 02/16 Obec Kolinovce
1459461600 01.04.2016 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 02/2016 Obec Kolinovce
1459461600 01.04.2016 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy kontajner - likvidácia odpadu Obec Kolinovce
1459461600 01.04.2016 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1459461600 01.04.2016 SPP a.s. Bratislava zemný plyn KD Obec Kolinovce
1458514800 21.03.2016 Mgr.art. Alexander Pallesitz Spišské Vlachy divadelná dramatizácia MŠ Obec Kolinovce
1458514800 21.03.2016 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1458514800 21.03.2016 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1458514800 21.03.2016 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1458514800 21.03.2016 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1458514800 21.03.2016 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1458514800 21.03.2016 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1458514800 21.03.2016 Tomáš Dolný Spišské Vlachy bus Madaras MŠ Obec Kolinovce
1458514800 21.03.2016 JUDr. Dáša Bajanová, Spišská Nová Ves služby právneho zástupcu Obec Kolinovce
1458514800 21.03.2016 SOOF Jenčík Krompachy tonery MŠ Obec Kolinovce
1458514800 21.03.2016 B2Bpartner Bratislava šatňová skriňa MŠ Obec Kolinovce
1458514800 21.03.2016 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1458514800 21.03.2016 Slavomír Jánoš - FRENK, Krompachy schodiskové zábradlie MŠ Obec Kolinovce
1458514800 21.03.2016 Ing. Štefan Šípoš Zmluva - kanalizácia, 2.splátka Obec Kolinovce
1458514800 21.03.2016 PKVK-stav Gelnica gamatky-Kalina, vodoinštalačné sl. Obec Kolinovce
1458514800 21.03.2016 ZAHY s.r.o. Krompachy montáž,demontáž vianočnej výzdoby Obec Kolinovce
1458514800 21.03.2016 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1457478000 09.03.2016 Pečiatky-vizitky Rožňava pečiatka - finančná kontrola Obec Kolinovce
1457478000 09.03.2016 Prima banka a.s. Žilina poplatok za potvrdenie Obec Kolinovce
1457478000 09.03.2016 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1457478000 09.03.2016 JUDr. Dáša Bajanová, Spišská Nová Ves služby právneho zástupcu Obec Kolinovce
1457478000 09.03.2016 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1457478000 09.03.2016 GMT Drogéria Gmuca Krompachy čistiace a dezinfekčné prostriedky MŠ,ŠJ Obec Kolinovce
1457478000 09.03.2016 Stanislav Klubert, Spišská Nová Ves update mzdy 16,01 Obec Kolinovce
1457478000 09.03.2016 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zimná údržba komunikácií Obec Kolinovce
1457478000 09.03.2016 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1457478000 09.03.2016 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 01/16 Obec Kolinovce
1457478000 09.03.2016 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 01/2016 Obec Kolinovce
1457478000 09.03.2016 Electronic Bros. Krompachy vysávač MŠ Obec Kolinovce
1457478000 09.03.2016 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1457478000 09.03.2016 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1457391600 08.03.2016 SPP a.s. Bratislava zemný plyn KD Obec Kolinovce
1457391600 08.03.2016 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1457391600 08.03.2016 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1457391600 08.03.2016 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1457391600 08.03.2016 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1457391600 08.03.2016 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1457391600 08.03.2016 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1457391600 08.03.2016 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1457391600 08.03.2016 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1457391600 08.03.2016 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1457391600 08.03.2016 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1457391600 08.03.2016 TRIK design Kromachy novoročné telegramy Obec Kolinovce
1455577200 16.02.2016 PVPS a.s. Poprad rozbor vody Obec Kolinovce
1455577200 16.02.2016 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1455577200 16.02.2016 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1455577200 16.02.2016 SPP a.s. Bratislava zemný plyn KD Obec Kolinovce
1455577200 16.02.2016 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1455577200 16.02.2016 Ing. Štefan Šípoš Zmluva - kanalizácia, 1.splátka Obec Kolinovce
1455577200 16.02.2016 Stanislav Klubert, Spišská Nová Ves softvérový servis Obec Kolinovce
1455577200 16.02.2016 Milan Kandrik, Krompachy oprava - voda OcU,MŠ,Potraviny Obec Kolinovce
1455577200 16.02.2016 Poradca Žilina Verejná správa 2016 Obec Kolinovce
1453244400 20.01.2016 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1453244400 20.01.2016 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1453244400 20.01.2016 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1453244400 20.01.2016 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1453244400 20.01.2016 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1453244400 20.01.2016 SPP a.s. Bratislava zemný plyn KD Obec Kolinovce
1452812400 15.01.2016 VSE a.s. Košice úrok z omeškania Obec Kolinovce
1452812400 15.01.2016 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy kontajner - likvidácia odpadu Obec Kolinovce
1452812400 15.01.2016 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 12/2015 Obec Kolinovce
1452812400 15.01.2016 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 12/15 Obec Kolinovce
1452812400 15.01.2016 Yours s.r.o. Spišské Vlachy správa webovej stránky Obec Kolinovce
1452812400 15.01.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1452812400 15.01.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1451343600 29.12.2015 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1451343600 29.12.2015 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1451343600 29.12.2015 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1451343600 29.12.2015 CBS s.r.o. Kynceľová letecké zábery obce 2.spl. Obec Kolinovce
1451343600 29.12.2015 Prima banka a.s. Žilina vedenie účtu cenných papierov za r. 2015 Obec Kolinovce
1451343600 29.12.2015 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1451343600 29.12.2015 Nomiland s.r.o. Košice nohy - detský stôl MŠ Obec Kolinovce
1451343600 29.12.2015 SOOF Jenčík Krompachy školské pomôcky MŠ Obec Kolinovce
1451343600 29.12.2015 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1451343600 29.12.2015 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1451343600 29.12.2015 PVPS a.s. Poprad rozbor vody Obec Kolinovce
1451343600 29.12.2015 JUDr. Dáša Bajanová, Spišská Nová Ves služby právneho zástupcu Obec Kolinovce
1451343600 29.12.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1451343600 29.12.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1451343600 29.12.2015 Stavebniny Beniš, Krompachy stavebný materiál - oplotenie cintorína Obec Kolinovce
1451343600 29.12.2015 ODM Metris Rogow hry s hudbou MŠ Obec Kolinovce
1451343600 29.12.2015 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 11/15 Obec Kolinovce
1451343600 29.12.2015 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 11/2015 Obec Kolinovce
1451343600 29.12.2015 Edison s.r.o. Vranov n/Topľou prepäťová ochrana k PC Obec Kolinovce
1451343600 29.12.2015 Edison s.r.o. Vranov n/Topľou vianočné ozdoby Obec Kolinovce
1451343600 29.12.2015 Inprostr s.r.o. Bratislava Obecné noviny 2016 Obec Kolinovce
1451257200 28.12.2015 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1450393200 18.12.2015 Stanislav Kandra, Spišské Vlachy zimná údržba komunikácií Obec Kolinovce
1450393200 18.12.2015 Nomiland s.r.o. Košice PVC stôl + 4 stoličky MŠ Obec Kolinovce
1450393200 18.12.2015 Stanislav Bonk, Poprad kontrola hasiacich prístrojov Obec Kolinovce
1450393200 18.12.2015 SPP a.s. Bratislava zemný plyn KD Obec Kolinovce
1450393200 18.12.2015 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1449183600 04.12.2015 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1449183600 04.12.2015 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1449183600 04.12.2015 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1449183600 04.12.2015 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1449183600 04.12.2015 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1449183600 04.12.2015 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1449183600 04.12.2015 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1449183600 04.12.2015 ZAHY s.r.o. Krompachy verejné osvetlenie - materiál,opravy Obec Kolinovce
1449183600 04.12.2015 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1449183600 04.12.2015 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1449183600 04.12.2015 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1449183600 04.12.2015 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1449183600 04.12.2015 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1449183600 04.12.2015 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1449183600 04.12.2015 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1449183600 04.12.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1449183600 04.12.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1449183600 04.12.2015 Mgr. Jarmina Dvořáková Košice geodetické zameranie kanalizácia - účelová mapa Obec Kolinovce
1449183600 04.12.2015 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 10/15 Obec Kolinovce
1449183600 04.12.2015 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 10/2015 Obec Kolinovce
1449183600 04.12.2015 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy kontajnery - likvidácia odpadu Obec Kolinovce
1449183600 04.12.2015 Fenix Trubin bezpečnostný projekt Obec Kolinovce
1449183600 04.12.2015 SPP a.s. Bratislava zemný plyn KD Obec Kolinovce
1449183600 04.12.2015 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1449183600 04.12.2015 NWT a.s. Zlín LED svietidlo KD Obec Kolinovce
1447974000 20.11.2015 Cheque dejeuner stravné lístky Obec Kolinovce
1447974000 20.11.2015 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1447974000 20.11.2015 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1447974000 20.11.2015 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1447974000 20.11.2015 Maquita s.r.o. Nitrianske Pravno skladačka molitan MŠ Obec Kolinovce
1447974000 20.11.2015 Olymp Santovka obecná vlajka Obec Kolinovce
1447974000 20.11.2015 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1447974000 20.11.2015 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1447974000 20.11.2015 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1447974000 20.11.2015 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1447974000 20.11.2015 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1447974000 20.11.2015 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1447974000 20.11.2015 DHZ Kolinovce výkopové práce cintorín Obec Kolinovce
1447974000 20.11.2015 Altan s.r.o. Krompachy pracovné náradie §52 AČ Obec Kolinovce
1447974000 20.11.2015 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1447974000 20.11.2015 Eset s.r.o. Bratislava antivirový program - licencia Obec Kolinovce
1447974000 20.11.2015 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1447974000 20.11.2015 Drevovýroba-František Jánoš, Kromapchy rohová polica Obec Kolinovce
1447974000 20.11.2015 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1447974000 20.11.2015 db solutions s.r.o. Kromachy DVD z 15. KFS Obec Kolinovce
1447974000 20.11.2015 JUDr. Dáša Bajanová, Spišská Nová Ves služby právneho zástupcu Obec Kolinovce
1447974000 20.11.2015 Mgr. Jarmina Dvořáková Košice geodetické zameranie vodovod - účelová mapa Obec Kolinovce
1447974000 20.11.2015 CBS s.r.o. Kynceľová letecké zábery obce 1.spl. Obec Kolinovce
1447196400 11.11.2015 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1447196400 11.11.2015 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 09/2015 Obec Kolinovce
1447196400 11.11.2015 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 09/15 Obec Kolinovce
1447196400 11.11.2015 PVPS a.s. Poprad fekal MŠ Obec Kolinovce
1447196400 11.11.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1447196400 11.11.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1447196400 11.11.2015 SEZO-Spiš Sp.Nová Ves poplatok za triedený odpar 2.polrok 2015 Obec Kolinovce
1446505200 03.11.2015 Colorlak s.r.o, Krompachy štetce,farba - MŠ Obec Kolinovce
1446505200 03.11.2015 Yours s.r.o. Spišské Vlachy správa webovej stránky Obec Kolinovce
1446505200 03.11.2015 Nomiland s.r.o. Košice didaktické pomôcky MŠ Obec Kolinovce
1445814000 26.10.2015 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1445814000 26.10.2015 SPP a.s. Bratislava zemný plyn KD Obec Kolinovce
1445814000 26.10.2015 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1445814000 26.10.2015 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1445814000 26.10.2015 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1445814000 26.10.2015 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1445814000 26.10.2015 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1445814000 26.10.2015 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1445814000 26.10.2015 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1445814000 26.10.2015 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1445814000 26.10.2015 Pracovné odevy Repaská, Spišská Nová Ves osobné ochranné pracovné prostriedky Obec Kolinovce
1444168800 07.10.2015 Kancelária 24h s.r.o., Bratislava skrinka, regál OcU Obec Kolinovce
1444168800 07.10.2015 Mgr.art. Alexander Pallesitz Spišské Vlachy divadelná dramatizácia MŠ Obec Kolinovce
1444168800 07.10.2015 Rudolf Lučivjanský Hrabušice oprava tlačiarne MŠ Obec Kolinovce
1444168800 07.10.2015 Aqua Viva Szabó, Košice deratizácia Obec Kolinovce
1444168800 07.10.2015 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1444168800 07.10.2015 Poradca podnikateľa Žilina ročný prístup do databázy Obec Kolinovce
1444168800 07.10.2015 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1444168800 07.10.2015 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1444168800 07.10.2015 Nomiland s.r.o. Košice didaktické pomôcky MŠ Obec Kolinovce
1444168800 07.10.2015 WebHouse s.r.o. Trnava www. doména Obec Kolinovce
1444168800 07.10.2015 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1442786400 21.09.2015 Stavebniny Beniš, Krompachy stavebný materiál - oplotenie cintorína Obec Kolinovce
1442786400 21.09.2015 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1442786400 21.09.2015 Altan s.r.o. Krompachy pracovné náradie §52 AČ Obec Kolinovce
1442786400 21.09.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1442786400 21.09.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1442786400 21.09.2015 Pro solutions s.r.o., Bratislava modelovací materiál MŠ Obec Kolinovce
1442786400 21.09.2015 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 08/2015 Obec Kolinovce
1442786400 21.09.2015 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 08/15 Obec Kolinovce
1442786400 21.09.2015 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1442786400 21.09.2015 Milan Kandrik, Krompachy výmena vodovod.batérie, ... MŠ Obec Kolinovce
1442786400 21.09.2015 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1442786400 21.09.2015 SPP a.s. Bratislava zemný plyn KD Obec Kolinovce
1442786400 21.09.2015 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1442786400 21.09.2015 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1442354400 16.09.2015 Joma travel s.r.o., Vrútky Cestovný informátor Obec Kolinovce
1442354400 16.09.2015 Altan s.r.o. Krompachy náhradné diely, okr.píla Obec Kolinovce
1442354400 16.09.2015 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1442354400 16.09.2015 Altan s.r.o. Krompachy pracovné náradie §52 AČ Obec Kolinovce
1442354400 16.09.2015 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1442354400 16.09.2015 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1442354400 16.09.2015 Cheque dejeuner stravné lístky Obec Kolinovce
1442354400 16.09.2015 Stanislav Klubert, Spišská Nová Ves update mzdy 15,07 Obec Kolinovce
1442354400 16.09.2015 Mesto Krompachy stavebný úrad 2014 Obec Kolinovce
1442354400 16.09.2015 Mesto Krompachy stavebný úrad 2013 Obec Kolinovce
1440108000 21.08.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1440108000 21.08.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1440108000 21.08.2015 Peter Garančovský, Granč-Petrovce stavebné práce - oplotenie cintorína Obec Kolinovce
1440108000 21.08.2015 Colorlak s.r.o, Krompachy farby - dvor MŠ, športová zóna Obec Kolinovce
1440108000 21.08.2015 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 07/15 Obec Kolinovce
1440108000 21.08.2015 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 07/2015 Obec Kolinovce
1440108000 21.08.2015 SPP a.s. Bratislava zemný plyn KD Obec Kolinovce
1440108000 21.08.2015 SPP a.s. Bratislava zemný plyn KD Obec Kolinovce
1440108000 21.08.2015 TRIK design Kromachy prezentačné a upomienkové predmety - 15.KFS Obec Kolinovce
1440108000 21.08.2015 Eurobus a.s. Spišská Nová Ves preprava účinkujúcich na 15. KFS Obec Kolinovce
1440108000 21.08.2015 Stavebniny Beniš, Krompachy stavebný materiál - oplotenie cintorína Obec Kolinovce
1440108000 21.08.2015 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1438725600 05.08.2015 Tomáš Lipták Krompachy ozvučenie 15. KFS Obec Kolinovce
1438725600 05.08.2015 Bacon Bus Spišský Štvrtok bus Kalina - Poľsko Obec Kolinovce
1438725600 05.08.2015 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1438725600 05.08.2015 Joga s.r.o. Olcnava kamenivo - pódium Obec Kolinovce
1438725600 05.08.2015 Yours s.r.o. Spišské Vlachy správa webovej stránky Obec Kolinovce
1438725600 05.08.2015 Altan s.r.o. Krompachy parak (akcie na verejných priestranstvách) Obec Kolinovce
1438725600 05.08.2015 Altan s.r.o. Krompachy pracovné náradie §52 AČ Obec Kolinovce
1438725600 05.08.2015 Altan s.r.o. Krompachy pracovné náradie §52 AČ Obec Kolinovce
1438725600 05.08.2015 Stavebniny Klešč Oľšavka stavebný materiál - oplotenie cintorína Obec Kolinovce
1438725600 05.08.2015 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 06/15 Obec Kolinovce
1438725600 05.08.2015 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 06/2015 Obec Kolinovce
1438725600 05.08.2015 JUDr. Dáša Bajanová, Spišská Nová Ves služby právneho zástupcu Obec Kolinovce
1436997600 16.07.2015 Peter Garančovský, Granč-Petrovce pokládka zámkovej dlažby - pódium Obec Kolinovce
1436997600 16.07.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1436997600 16.07.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1436997600 16.07.2015 WebHouse s.r.o. Trnava webhostingové služby Obec Kolinovce
1436997600 16.07.2015 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1436997600 16.07.2015 SPP a.s. Bratislava zemný plyn KD Obec Kolinovce
1436997600 16.07.2015 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1436220000 07.07.2015 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1436220000 07.07.2015 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1436220000 07.07.2015 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1436220000 07.07.2015 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1436220000 07.07.2015 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1436220000 07.07.2015 Mesto Spišské Vlachy pódium na KFS Obec Kolinovce
1436220000 07.07.2015 Tomáš Dolný Spišské Vlachy bus deti MŠ - Hozelec Obec Kolinovce
1436220000 07.07.2015 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1436220000 07.07.2015 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1436220000 07.07.2015 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1436220000 07.07.2015 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1436220000 07.07.2015 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1436220000 07.07.2015 Tomáš Dolný Spišské Vlachy bus deti MŠ - Zahura Obec Kolinovce
1436220000 07.07.2015 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1436220000 07.07.2015 Meva SK Rožňava plastové KUKA nádoby Obec Kolinovce
1435269600 26.06.2015 Petit Press, a.s. Košice inzercia - výberové konanie riaditeľa MŠ Obec Kolinovce
1435269600 26.06.2015 SOOF Jenčík Krompachy materiál pre predškolákov MŠ Obec Kolinovce
1435269600 26.06.2015 Altan s.r.o. Krompachy pracovné náradie §52 AČ Obec Kolinovce
1435269600 26.06.2015 Altan s.r.o. Krompachy pracovné náradie §52 AČ Obec Kolinovce
1435269600 26.06.2015 Stanislav Sedlačko Odorín MDD - hudba Obec Kolinovce
1435269600 26.06.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1435269600 26.06.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1435269600 26.06.2015 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1435269600 26.06.2015 Tomáš Dolný Spišské Vlachy bus - preprava účinkujúcich na Deň matiek Obec Kolinovce
1435269600 26.06.2015 K@K bus Spišské Podhradie bus Kalina - Poľsko Obec Kolinovce
1435269600 26.06.2015 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 05/2015 Obec Kolinovce
1435269600 26.06.2015 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 05/15 Obec Kolinovce
1435269600 26.06.2015 Slávka Kubašková MDD - prenájom nafukovacej šmýkalky Obec Kolinovce
1435269600 26.06.2015 Lukáš Mertinko Hodkovce MDD - prenájom koní Obec Kolinovce
1435269600 26.06.2015 Metris PL didaktické pomôcky MŠ Obec Kolinovce
1435269600 26.06.2015 SPP a.s. Bratislava zemný plyn KD Obec Kolinovce
1435269600 26.06.2015 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1435269600 26.06.2015 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1435269600 26.06.2015 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1434319200 15.06.2015 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1434319200 15.06.2015 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1434319200 15.06.2015 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1434319200 15.06.2015 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1434319200 15.06.2015 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1434319200 15.06.2015 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1434319200 15.06.2015 Altan s.r.o. Krompachy pracovné náradie §52 AČ Obec Kolinovce
1434319200 15.06.2015 Altan s.r.o. Krompachy pracovné náradie §52 AČ Obec Kolinovce
1434319200 15.06.2015 Merkury Market s.r.o. Poprad plotové dielce - cintorín Obec Kolinovce
1434319200 15.06.2015 Elektrosped a.s. Bratislava alkoholtester Obec Kolinovce
1434319200 15.06.2015 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1434319200 15.06.2015 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1434319200 15.06.2015 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1434319200 15.06.2015 Ing. Vladimír Andraščík, Lipovce audit účtovnej závierky 2014 Obec Kolinovce
1434319200 15.06.2015 Poradca Žilina Verejná správa 2014 - doplatok Obec Kolinovce
1434319200 15.06.2015 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1433714400 08.06.2015 GMT Drogéria s.r.o. Krompachy čistiace a dezinfekčné prostriedky MŠ, ŠJ Obec Kolinovce
1433714400 08.06.2015 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1433714400 08.06.2015 Ing. František Mlynarčík SNV ciachovanie váhy ŠJ Obec Kolinovce
1433714400 08.06.2015 M-Glass Krompachy náčinie do kuchyne ŠJ Obec Kolinovce
1433714400 08.06.2015 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1433714400 08.06.2015 Mesto Spišské Vlachy Tatra - čistenie kanála pred MŠ Obec Kolinovce
1433714400 08.06.2015 Army shop Vranov nad Topľou aifsoft guličky MDD Obec Kolinovce
1432850400 29.05.2015 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 04/2015 Obec Kolinovce
1432850400 29.05.2015 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 04/15 Obec Kolinovce
1432850400 29.05.2015 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy kontajnery - likvidácia odpadu Obec Kolinovce
1432850400 29.05.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1432850400 29.05.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1432850400 29.05.2015 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1432850400 29.05.2015 Colorlak s.r.o, Krompachy farby - športová zóna Obec Kolinovce
1432850400 29.05.2015 V-LAN Spišské Vlachy router Obec Kolinovce
1432850400 29.05.2015 NWT a.s. Zlín LED svietidlá MŠ Obec Kolinovce
1432850400 29.05.2015 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1432850400 29.05.2015 SPP a.s. Bratislava zemný plyn KD Obec Kolinovce
1432850400 29.05.2015 Mgr.art. Alexander Pallesitz Spišské Vlachy divadelná dramatizácia MŠ Obec Kolinovce
1432850400 29.05.2015 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1432850400 29.05.2015 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1432591200 26.05.2015 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1432591200 26.05.2015 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1432591200 26.05.2015 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1432591200 26.05.2015 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1432591200 26.05.2015 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1432591200 26.05.2015 Rudolf Lučivjanský Hrabušice servis tlačiarne Obec Kolinovce
1430776800 05.05.2015 SB WOOD Senec didaktické pomôcky MŠ Obec Kolinovce
1430776800 05.05.2015 Joga s.r.o. Olcnava kamenivo - pódium Obec Kolinovce
1430776800 05.05.2015 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1430776800 05.05.2015 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1430776800 05.05.2015 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1430776800 05.05.2015 Altan s.r.o. Krompachy pracovné náradie §52 AČ Obec Kolinovce
1430776800 05.05.2015 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1430776800 05.05.2015 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1429912800 25.04.2015 Slovgram Bratislava autorské zväzy 2015 Obec Kolinovce
1429912800 25.04.2015 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 03/2015 Obec Kolinovce
1429912800 25.04.2015 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 03/15 Obec Kolinovce
1429912800 25.04.2015 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy vypracovanie programu odpad.hospodárstva Obec Kolinovce
1429912800 25.04.2015 Yours s.r.o. Spišské Vlachy správa webovej stránky Obec Kolinovce
1429912800 25.04.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1429912800 25.04.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1429912800 25.04.2015 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1429912800 25.04.2015 Mgr.art. Alexander Pallesitz Spišské Vlachy divadelná dramatizácie MŠ Obec Kolinovce
1429912800 25.04.2015 SEZO - Spiš, združenie obcí, Spišská Nová Ves príspevok na triedenie odpadu 1.polrok 2015 Obec Kolinovce
1429912800 25.04.2015 SEZO - Spiš, združenie obcí, Spišská Nová Ves členské 2015 Obec Kolinovce
1429912800 25.04.2015 SPP a.s. Bratislava zemný plyn KD Obec Kolinovce
1429912800 25.04.2015 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1428876000 13.04.2015 EXCO-HN s.r.o. Humenné program cintorín nová verzia 1.61 Obec Kolinovce
1428876000 13.04.2015 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1428876000 13.04.2015 Joga s.r.o. Olcnava oprava schodov k pódiu KD Obec Kolinovce
1428876000 13.04.2015 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1428876000 13.04.2015 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1428876000 13.04.2015 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1428876000 13.04.2015 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1428876000 13.04.2015 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1428876000 13.04.2015 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1428876000 13.04.2015 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1428876000 13.04.2015 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1428876000 13.04.2015 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1428876000 13.04.2015 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1427410800 27.03.2015 Raabe s.r.o. Bratislava Zvedavček č.1-6 MŠ Obec Kolinovce
1427410800 27.03.2015 Tomáš Lipták Krompachy ozvučenie kultúrnej akcie "Ty vodičko čistá" Obec Kolinovce
1427410800 27.03.2015 Stanislav Klubert, Spišská Nová Ves update 15.01 Obec Kolinovce
1427410800 27.03.2015 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1427410800 27.03.2015 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1427410800 27.03.2015 Mgr.art. Alexander Pallesitz Spišské Vlachy divadlo MŠ Obec Kolinovce
1427410800 27.03.2015 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1427410800 27.03.2015 Jozef Krokus Spišská Nová Ves klampiarske práce - autobusová zastávka Obec Kolinovce
1427410800 27.03.2015 Le Cheque dejeuner Bratislava stravné lístky Obec Kolinovce
1427410800 27.03.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1427410800 27.03.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1427410800 27.03.2015 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1427410800 27.03.2015 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 02/15 Obec Kolinovce
1427410800 27.03.2015 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 02/2015 Obec Kolinovce
1427410800 27.03.2015 PP Comp s.r.o. Svit tonery MŠ Obec Kolinovce
1427410800 27.03.2015 SPP a.s. Bratislava zemný plyn KD Obec Kolinovce
1427410800 27.03.2015 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1426028400 11.03.2015 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1426028400 11.03.2015 Colorlak s.r.o, Krompachy farby, štetce - opravy v KD Obec Kolinovce
1426028400 11.03.2015 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1426028400 11.03.2015 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1426028400 11.03.2015 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ozdobné stojany MŠ Obec Kolinovce
1426028400 11.03.2015 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1426028400 11.03.2015 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1426028400 11.03.2015 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1426028400 11.03.2015 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1426028400 11.03.2015 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1426028400 11.03.2015 Toi Toi Bratislava mobilné WC - fašiangová zabíjačka Obec Kolinovce
1426028400 11.03.2015 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1426028400 11.03.2015 Orange a.s. Bratislava dobropis Obec Kolinovce
1426028400 11.03.2015 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zimná údržba ciest Obec Kolinovce
1426028400 11.03.2015 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1426028400 11.03.2015 Stanislav Klubert, Spišská Nová Ves update mzdy 15.01 Obec Kolinovce
1426028400 11.03.2015 Stanislav Kandra Spišské Vlachy zimná údržba ciest Obec Kolinovce
1426028400 11.03.2015 Altan s.r.o. Krompachy pracovné náradie §52 AČ Obec Kolinovce
1426028400 11.03.2015 Altan s.r.o. Krompachy pracovné náradie §52 AČ Obec Kolinovce
1426028400 11.03.2015 Petr Kotulič Kopřivnice ozdobné stojany MŠ Obec Kolinovce
1426028400 11.03.2015 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 01/15 Obec Kolinovce
1426028400 11.03.2015 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 01/2015 Obec Kolinovce
1426028400 11.03.2015 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1426028400 11.03.2015 SPP a.s. Bratislava zemný plyn KD Obec Kolinovce
1426028400 11.03.2015 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1424905200 26.02.2015 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1424905200 26.02.2015 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1424905200 26.02.2015 Piller Kaštieľ Krompachy Referendum - stravovanie komisie Obec Kolinovce
1424905200 26.02.2015 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1424905200 26.02.2015 Alfa print s.r.o. Martin daňové tlačivá Obec Kolinovce
1424905200 26.02.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1424905200 26.02.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1424905200 26.02.2015 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1424905200 26.02.2015 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1424905200 26.02.2015 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1424905200 26.02.2015 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1424905200 26.02.2015 SPP a.s. Bratislava zemný plyn KD Obec Kolinovce
1424905200 26.02.2015 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1424905200 26.02.2015 Altan s.r.o. Krompachy zváračka, elektródy Obec Kolinovce
1422918000 03.02.2015 Altan s.r.o. Krompachy pracovné náradie §52 AČ Obec Kolinovce
1422918000 03.02.2015 Altan s.r.o. Krompachy rukavice, vrecia - AČ §52 Obec Kolinovce
1422918000 03.02.2015 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1422918000 03.02.2015 Stanislav Bonk Poprad kontrola hasiacich prístrojov Obec Kolinovce
1422918000 03.02.2015 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1422918000 03.02.2015 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1422918000 03.02.2015 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1422918000 03.02.2015 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1422918000 03.02.2015 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1422313200 27.01.2015 SPP a.s. Bratislava zemný plyn KD - vyúčtovanie Obec Kolinovce
1422313200 27.01.2015 SPP a.s. Bratislava zemný plyn - vyúčtovanie Obec Kolinovce
1422313200 27.01.2015 VSE a.s. Košice elektrická energia - zúčtovanie Obec Kolinovce
1422313200 27.01.2015 Yours s.r.o. Spišské Vlachy administrácia web stránky 4.Q 2014 Obec Kolinovce
1422313200 27.01.2015 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 12/14 Obec Kolinovce
1422313200 27.01.2015 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 12/14 Obec Kolinovce
1422313200 27.01.2015 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1422313200 27.01.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1422313200 27.01.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1422313200 27.01.2015 Sigma plus Krompachy čerpadlo s príslušenstvom - klzisko Obec Kolinovce
1422313200 27.01.2015 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1422313200 27.01.2015 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1421362800 16.01.2015 PKVK-stav s.r.o. Gelnica oprava bojlera MŠ Obec Kolinovce
1421362800 16.01.2015 IN nábytok Krompachy stôl, stoličky - jedáleň ŠJ Obec Kolinovce
1421362800 16.01.2015 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1421362800 16.01.2015 Poradca s.r.o. Žilina Verejná správa 2015 Obec Kolinovce
1421362800 16.01.2015 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1421362800 16.01.2015 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1421017200 12.01.2015 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1420585200 07.01.2015 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1420585200 07.01.2015 Dráčik Spišská Nová Ves hračky MŠ Obec Kolinovce
1420585200 07.01.2015 JUDr. Bajanová Dáša Spišská Nová Ves služby právneho zástupcu Obec Kolinovce
1420585200 07.01.2015 Altan s.r.o. Krompachy pracovné náradie AČ Obec Kolinovce
1420585200 07.01.2015 Altan s.r.o. Krompachy pracovné náradie AČ Obec Kolinovce
1419894000 30.12.2014 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1419894000 30.12.2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1419894000 30.12.2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1419894000 30.12.2014 Electronic Bros. Krompachy chladnička Šj Obec Kolinovce
1419894000 30.12.2014 Le Cheque dejeuner Bratislava stravné lístky Obec Kolinovce
1419894000 30.12.2014 SEZO - Spiš, združenie obcí, Spišská Nová Ves poplatok za separovaný zber 4.Q Obec Kolinovce
1419894000 30.12.2014 Le Cheque dejeuner Bratislava stravné lístky - dobropis Obec Kolinovce
1419894000 30.12.2014 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1419894000 30.12.2014 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy kontajner Obec Kolinovce
1419894000 30.12.2014 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 11/14 Obec Kolinovce
1419894000 30.12.2014 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 11/14 Obec Kolinovce
1419894000 30.12.2014 SPP a.s. Bratislava plyn - KD Obec Kolinovce
1419894000 30.12.2014 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1419894000 30.12.2014 Inprost s.r.o. Bratislava Obecné noviny 2015 Obec Kolinovce
1418770800 17.12.2014 Prima banka Slovensko a.s. Žilina vedenie účtu majiteľa cenných papierov Obec Kolinovce
1418598000 15.12.2014 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1418598000 15.12.2014 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1418598000 15.12.2014 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1418598000 15.12.2014 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1418598000 15.12.2014 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1418598000 15.12.2014 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1418598000 15.12.2014 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1418598000 15.12.2014 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1418598000 15.12.2014 V-Lan s.r.o. Spišské Vlachy inštalácia software MŠ Obec Kolinovce
1418598000 15.12.2014 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1417993200 08.12.2014 db solutions s.r.o. Krompachy DC zo 14.ročníka KFS Obec Kolinovce
1417993200 08.12.2014 Signo s.r.o. Ružomberok vlajka SR - voľby komunálne Obec Kolinovce
1417993200 08.12.2014 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1417993200 08.12.2014 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1417993200 08.12.2014 Peter Jenčík SOOF Krompachy materiál MŠ Obec Kolinovce
1417993200 08.12.2014 Peter Jenčík SOOF Krompachy materiál MŠ Obec Kolinovce
1417993200 08.12.2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1417993200 08.12.2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1417993200 08.12.2014 Matúš Kurila Slatvina stavebné práce - pódium Obec Kolinovce
1417993200 08.12.2014 Matúš Kurila Slatvina stavebné práce - zastávka Obec Kolinovce
1417993200 08.12.2014 Stavebniny - Beniš s.r.o., Krompachy stavebný materiál - zastávka Obec Kolinovce
1417993200 08.12.2014 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 10/14 Obec Kolinovce
1417993200 08.12.2014 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 10/14 Obec Kolinovce
1417993200 08.12.2014 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1417993200 08.12.2014 VSE a.s. Košice elektrická energia - cintorín Obec Kolinovce
1417993200 08.12.2014 JUDr. Ľubomír Ondov Spišská Nová Ves notárske služby Obec Kolinovce
1417993200 08.12.2014 SPP a.s. Bratislava plyn - KD Obec Kolinovce
1417993200 08.12.2014 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1416438000 20.11.2014 Kolbach Ing.Minďaš Studenec drevo - zastávka Obec Kolinovce
1416438000 20.11.2014 Yours s.r.o. Spišské Vlachy administrácia web stránky 3.Q 2014 Obec Kolinovce
1416438000 20.11.2014 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1416438000 20.11.2014 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1416438000 20.11.2014 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1416438000 20.11.2014 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1416438000 20.11.2014 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1416438000 20.11.2014 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1416438000 20.11.2014 Lindab Jamník tabuľový plech Obec Kolinovce
1416438000 20.11.2014 Colorlak s.r.o, Krompachy farby - zastávka Obec Kolinovce
1416438000 20.11.2014 Joga s.r.o. Olcnava drvené kamenivo - zastávka Obec Kolinovce
1415746800 12.11.2014 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1415746800 12.11.2014 JUDr. Bajanová Dáša Spišská Nová Ves služby právneho zástupcu Obec Kolinovce
1415746800 12.11.2014 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1415746800 12.11.2014 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1415746800 12.11.2014 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1415746800 12.11.2014 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1415746800 12.11.2014 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1415746800 12.11.2014 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1415746800 12.11.2014 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1415746800 12.11.2014 Stanislav Sedlačko Odorín hudba - posedenie rovesníkov Obec Kolinovce
1415746800 12.11.2014 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1415142000 05.11.2014 Joma s.r.o. Vrútky Cestovný informátor 2015 Obec Kolinovce
1415142000 05.11.2014 Rudolf Lučivjanský Hrabušice oprava tlačiarne MŠ Obec Kolinovce
1415142000 05.11.2014 Nomiland s.r.o. Košice nábytok MŠ (z daru) Obec Kolinovce
1415142000 05.11.2014 Le Cheque dejeuner Bratislava stravné lístky Obec Kolinovce
1415142000 05.11.2014 Colorlak s.r.o, Krompachy farby, štetce - dvor MŠ, OcU Obec Kolinovce
1415142000 05.11.2014 Stavebniny Klešč kamenivo, doprava - zastávka Obec Kolinovce
1414015200 23.10.2014 Jozef Šmrhola - Olymp Santovka upomienkové predmety pre účinkujúcich na 14. KFS Obec Kolinovce
1414015200 23.10.2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1414015200 23.10.2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1414015200 23.10.2014 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 09/14 Obec Kolinovce
1414015200 23.10.2014 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 09/14 Obec Kolinovce
1414015200 23.10.2014 Gajas s.r.o. Sp. Nová Ves oprava miestnych komunikácii Obec Kolinovce
1414015200 23.10.2014 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1414015200 23.10.2014 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1414015200 23.10.2014 GMT Drogéria Krompachy čistiace a dezinfekčné prostriedky MŠ, ŠJ Obec Kolinovce
1412719200 08.10.2014 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1412719200 08.10.2014 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1412719200 08.10.2014 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1412719200 08.10.2014 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1412719200 08.10.2014 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1412719200 08.10.2014 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1412719200 08.10.2014 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1412719200 08.10.2014 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1412719200 08.10.2014 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1412719200 08.10.2014 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1412719200 08.10.2014 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1412719200 08.10.2014 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1412719200 08.10.2014 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1412719200 08.10.2014 Joga s.r.o. Olcnava drvené kamenivo - chodník Obec Kolinovce
1412719200 08.10.2014 AQUA-VIVA Szabó Košice deratizácia OcU,MŠ Obec Kolinovce
1412719200 08.10.2014 WebHouse s.r.o. Trnava webhostingové služby Obec Kolinovce
1412719200 08.10.2014 Duvlan s.r.o. Bánovce nad Bebravou ochranná sieť a kryt na trampolínu MŠ Obec Kolinovce
1411682400 26.09.2014 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1411682400 26.09.2014 Joga s.r.o. Olcnava drvené kamenivo - chodník Obec Kolinovce
1411682400 26.09.2014 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1411682400 26.09.2014 Ján Kurila Slatvina pokládka dlažby - chodník Obec Kolinovce
1411682400 26.09.2014 SEZO - Spiš, združenie obcí, Spišská Nová Ves príspevok na triedený zber odpadu Obec Kolinovce
1411682400 26.09.2014 Joga s.r.o. Olcnava drvené kamenivo - chodník Obec Kolinovce
1411682400 26.09.2014 PP Comp s.r.o. Svit kancelárske potreby MŠ, OcU Obec Kolinovce
1411682400 26.09.2014 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 08/14 Obec Kolinovce
1411682400 26.09.2014 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 08/14 Obec Kolinovce
1411682400 26.09.2014 Joga s.r.o. Olcnava drvené kamenivo - chodník Obec Kolinovce
1411682400 26.09.2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1411682400 26.09.2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1411682400 26.09.2014 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1411682400 26.09.2014 DVDBest.-sk Košice CD - obecný rozhlas Obec Kolinovce
1411682400 26.09.2014 JUDr. Bajanová Dáša Spišská Nová Ves služby právneho zástupcu Obec Kolinovce
1411682400 26.09.2014 Ján Kurila Slatvina pokládka dlažby - chodník Obec Kolinovce
1411682400 26.09.2014 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1411682400 26.09.2014 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1410904800 17.09.2014 Stavebniny - Beniš s.r.o., Krompachy dlažba, obrubníky - chodník Obec Kolinovce
1410904800 17.09.2014 Yours s.r.o. Spišské Vlachy administrácia web stránky 2.Q 2014 Obec Kolinovce
1410904800 17.09.2014 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1410904800 17.09.2014 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1410904800 17.09.2014 PVPS a.s. Poprad fekal MŠ Obec Kolinovce
1410904800 17.09.2014 PVPS a.s. Poprad fekal KD Obec Kolinovce
1410904800 17.09.2014 Stanislav Klubert, Spišská Nová Ves update mzdy 14.07 Obec Kolinovce
1410904800 17.09.2014 Joga s.r.o. Olcnava drvené kamenivo - chodník Obec Kolinovce
1410904800 17.09.2014 SPP a.s. Bratislava zemný plyn - vyúčtovanie Obec Kolinovce
1410904800 17.09.2014 Altan s.r.o. Krompachy náradie §52 AČ, OOPP Obec Kolinovce
1410904800 17.09.2014 PKVK-stav s.r.o. Gelnica montáž digestora v kuchyni ŠJ Obec Kolinovce
1410904800 17.09.2014 Altan s.r.o. Krompachy klince,nity,skrutky - materiál na údržbu Obec Kolinovce
1409868000 05.09.2014 Joga s.r.o. Olcnava drvené kamenivo - chodník Obec Kolinovce
1409868000 05.09.2014 Papiernictvo Eva Sýkorová Sp. Podhradie ohňostroj - záver šk.roka v MŠ Obec Kolinovce
1409868000 05.09.2014 PVPS a.s. Poprad rozbor vody MŠ Obec Kolinovce
1409868000 05.09.2014 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1409868000 05.09.2014 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1409868000 05.09.2014 Electronic Bros. Krompachy digestor - kuchyňa ŠJ Obec Kolinovce
1407967200 14.08.2014 Colorlak s.r.o, Krompachy farby, štetce - opravy v KD Obec Kolinovce
1407967200 14.08.2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1407967200 14.08.2014 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy telefón OcU Obec Kolinovce
1407967200 14.08.2014 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 07/14 Obec Kolinovce
1407967200 14.08.2014 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 07/14 Obec Kolinovce
1407967200 14.08.2014 Mária Kašická - TRIK Spišská Nová Ves upomienkové predmety pre účinkujúcich na 14. KFS Obec Kolinovce
1407967200 14.08.2014 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1407967200 14.08.2014 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1407967200 14.08.2014 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1407880800 13.08.2014 PP Comp s.r.o. Svit kancelárske potreby Obec Kolinovce
1407880800 13.08.2014 Altan s.r.o. Krompachy náradie §52 AČ Obec Kolinovce
1407880800 13.08.2014 Altan s.r.o. Krompachy náradie §52 AČ Obec Kolinovce
1407880800 13.08.2014 BUFE s.r.o. Košice strava - folkloristi z Poľska účinkujúci na 14.KFS Obec Kolinovce
1407880800 13.08.2014 PP Comp s.r.o. Svit chladnička Obec Kolinovce
1407880800 13.08.2014 JUDr. Bajanová Dáša Spišská Nová Ves služby právneho zástupcu Obec Kolinovce
1407880800 13.08.2014 Martin Peti - Pextra Košice nabíjačka pre batérie Obec Kolinovce
1407708000 11.08.2014 Milk-Agro s.r.o. Prešov mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1405980000 22.07.2014 Tomáš Lipták Krompachy ozvučenie KFS Obec Kolinovce
1405980000 22.07.2014 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1405980000 22.07.2014 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1405980000 22.07.2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1405980000 22.07.2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1405980000 22.07.2014 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 06/14 Obec Kolinovce
1405980000 22.07.2014 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 06/14 Obec Kolinovce
1405980000 22.07.2014 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1405980000 22.07.2014 Labuda - ASI s.r.o. Hrabušice projekt prenosného dopravného značenia - rekonštrukcia chodníka Obec Kolinovce
1405461600 16.07.2014 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1405461600 16.07.2014 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1405461600 16.07.2014 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1405461600 16.07.2014 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1405461600 16.07.2014 Colorlak s.r.o, Krompachy farby, riedidlá - oprava malotraktora s vlečkou Obec Kolinovce
1404770400 08.07.2014 Mesto Spišské Vlachy pódium - folklórne slávnosti Obec Kolinovce
1404770400 08.07.2014 Miroslav Fric Krompachy oprava vodoinštalácie Obec Kolinovce
1404770400 08.07.2014 WebHouse s.r.o. Trnava webhostingové služby Obec Kolinovce
1404770400 08.07.2014 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1404770400 08.07.2014 Milk-Agro s.r.o. Prešov mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1404770400 08.07.2014 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1404770400 08.07.2014 Altan s.r.o. Krompachy materiál - cintorín Obec Kolinovce
1404770400 08.07.2014 2 Zet s.r.o. Lužianky materiál MŠ Obec Kolinovce
1404770400 08.07.2014 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1404770400 08.07.2014 Meva-SK Rožňava nádoby na KO Obec Kolinovce
1404770400 08.07.2014 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1404770400 08.07.2014 Autobusová doprava Tomáš Dolný preprava deti MŠ Obec Kolinovce
1403647200 25.06.2014 Inprost s.r.o. Bratislava Obecné noviny 2014 - doplatok Obec Kolinovce
1403647200 25.06.2014 JUDr. Bajanová Dáša Spišská Nová Ves služby právneho zástupcu Obec Kolinovce
1403647200 25.06.2014 Nomiland s.r.o. Košice materiál MŠ Obec Kolinovce
1403647200 25.06.2014 Raabe Bratislava didaktické pomôcky MŠ Obec Kolinovce
1403647200 25.06.2014 Musica Liturgica s.r.o. Bratislava didaktické pomôcky MŠ Obec Kolinovce
1403647200 25.06.2014 Le Cheque dejeuner s.r.o. Bratislava stravné lístky Obec Kolinovce
1403647200 25.06.2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1403647200 25.06.2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1403647200 25.06.2014 SOOF Peter Jenčík materiál MŠ Obec Kolinovce
1403647200 25.06.2014 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 05/14 Obec Kolinovce
1403647200 25.06.2014 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 05/14 Obec Kolinovce
1403647200 25.06.2014 ML Ranch Hodkovce prenájom koňa MDD Obec Kolinovce
1403647200 25.06.2014 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy vývoz odpadu z kontajnerov Obec Kolinovce
1403647200 25.06.2014 Colorlak s.r.o, Krompachy farby, riedidlá, štetce - HZ Obec Kolinovce
1403647200 25.06.2014 Rudolf Lučivjanský Hrabušice servis tlačiarne Obec Kolinovce
1403647200 25.06.2014 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1403647200 25.06.2014 Marek Kubaško Spišské Vlachy nafukovacia šmýkalka MDD Obec Kolinovce
1403647200 25.06.2014 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1403647200 25.06.2014 Milk-Agro s.r.o. Prešov mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1403647200 25.06.2014 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1403647200 25.06.2014 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1403647200 25.06.2014 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1403647200 25.06.2014 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1403647200 25.06.2014 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1403647200 25.06.2014 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1403647200 25.06.2014 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1403647200 25.06.2014 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1403647200 25.06.2014 Milk-Agro s.r.o. Prešov mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1403647200 25.06.2014 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1403647200 25.06.2014 Altan s.r.o. Krompachy náradie §52 AČ Obec Kolinovce
1403647200 25.06.2014 Altan s.r.o. Krompachy náradie §52 AČ Obec Kolinovce
1403647200 25.06.2014 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1402437600 11.06.2014 Valentín Čekovský Bratislava hudobné divadlo MŠ Obec Kolinovce
1402437600 11.06.2014 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1402437600 11.06.2014 Milk-Agro s.r.o. Prešov potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1402437600 11.06.2014 Hobla H Slovensko s.r.o. Levice didaktické pomôcky MŠ Obec Kolinovce
1402437600 11.06.2014 Ing. Andraščík Vladimír audit 2013 Obec Kolinovce
1402437600 11.06.2014 Eurobus a.s. Spišská Nová Ves preprava účinkujúcich - Deň matiek Obec Kolinovce
1402437600 11.06.2014 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1402437600 11.06.2014 ZAHY s.r.o. Krompachy oprava verejného osvetlenia a rozhlasu Obec Kolinovce
1402437600 11.06.2014 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1402437600 11.06.2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1402437600 11.06.2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1402437600 11.06.2014 Joga s.r.o. Olcnava drvené kamenivo - kanál Obec Kolinovce
1402437600 11.06.2014 Colorlak s.r.o, Krompachy farby, riedidlá - lávka, dvor MŠ Obec Kolinovce
1402437600 11.06.2014 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 04/14 Obec Kolinovce
1402437600 11.06.2014 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 04/14 Obec Kolinovce
1402437600 11.06.2014 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1402437600 11.06.2014 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1402437600 11.06.2014 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1401660000 02.06.2014 Milk-Agro s.r.o. Prešov mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1401660000 02.06.2014 Milk-Agro s.r.o. Prešov mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1401660000 02.06.2014 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1401660000 02.06.2014 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1401660000 02.06.2014 Elephant smile s.r.o. hračky do MŠ Obec Kolinovce
1401660000 02.06.2014 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1399845600 12.05.2014 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1399845600 12.05.2014 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1399845600 12.05.2014 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1399845600 12.05.2014 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1399845600 12.05.2014 Altan s.r.o. Krompachy náradie §52 AČ Obec Kolinovce
1399845600 12.05.2014 Milk-Agro s.r.o. Prešov mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1399845600 12.05.2014 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1399845600 12.05.2014 PP Comp s.r.o. Svit notebook Obec Kolinovce
1399845600 12.05.2014 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1399845600 12.05.2014 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1399240800 05.05.2014 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1399240800 05.05.2014 Mercator-Kovo s.r.o. Spišské Vlachy oprava kvetináčov pred OcU Obec Kolinovce
1399240800 05.05.2014 Peter Klešč Spišské Podhradie piesok - pieskovisko dvor MŠ Obec Kolinovce
1399240800 05.05.2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1399240800 05.05.2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1399240800 05.05.2014 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 03/14 Obec Kolinovce
1399240800 05.05.2014 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 03/14 Obec Kolinovce
1399240800 05.05.2014 JUDr. Bajanová Dáša Spišská Nová Ves služby právneho zástupcu Obec Kolinovce
1399240800 05.05.2014 Viesta F-L Krompachy farby, riedidlá - starý cintorín Obec Kolinovce
1398636000 28.04.2014 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1398636000 28.04.2014 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1398636000 28.04.2014 Milk-Agro s.r.o. Prešov mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1398636000 28.04.2014 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1398636000 28.04.2014 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1398636000 28.04.2014 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1398636000 28.04.2014 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1398636000 28.04.2014 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1398636000 28.04.2014 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1397512800 15.04.2014 Mgr. Ľubomíra Puškárová, Krompachy stravovanie volebnej komisie Obec Kolinovce
1397512800 15.04.2014 Yours s.r.o. Spišské Vlachy administrácia web stránky 1.Q 2014 Obec Kolinovce
1397512800 15.04.2014 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1397512800 15.04.2014 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1397512800 15.04.2014 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1397512800 15.04.2014 Milk-Agro s.r.o. Prešov mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1397512800 15.04.2014 Milk-Agro s.r.o. Prešov mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1397512800 15.04.2014 Slovgram Bratislava ročný poplatok autorským zväzom Obec Kolinovce
1397512800 15.04.2014 PP Comp s.r.o. Svit kancelárske potreby Obec Kolinovce
1396994400 09.04.2014 Altan s.r.o. Krompachy náradie §52 AČ Obec Kolinovce
1396994400 09.04.2014 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1396994400 09.04.2014 Milk-Agro s.r.o. Prešov mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1396994400 09.04.2014 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1396994400 09.04.2014 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1396994400 09.04.2014 Mária Kašická - TRIK Spišská Nová Ves samonamáčacia dátumovka Obec Kolinovce
1396994400 09.04.2014 Signo s.r.o. Ružomberok vlajka SR Obec Kolinovce
1396994400 09.04.2014 Slovenská pošta a.s. Bratislava šekové poukážky pre platbu stravného ŠJ Obec Kolinovce
1396994400 09.04.2014 Jozef Krokus, Spišská Nová Ves klampiarske práce zastávka SAD Obec Kolinovce
1396216800 31.03.2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1396216800 31.03.2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1396216800 31.03.2014 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 02/14 Obec Kolinovce
1396216800 31.03.2014 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 02/14 Obec Kolinovce
1396216800 31.03.2014 Sigma plus s.r.o. Krompachy ventil WC - KD Obec Kolinovce
1396216800 31.03.2014 Le Cheque dejeuner s.r.o. Bratislava stravné lístky Obec Kolinovce
1396216800 31.03.2014 SPP a.s. Bratislava zemný plyn Obec Kolinovce
1396216800 31.03.2014 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1395183600 19.03.2014 Colorlak s.r.o, Krompachy farby, riedidlá - cintorín Obec Kolinovce
1395183600 19.03.2014 Stanislav Klubert, Spišská Nová Ves update 14,01 Obec Kolinovce
1394406000 10.03.2014 Milk-Agro s.r.o. Prešov mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1394406000 10.03.2014 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1394406000 10.03.2014 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1394406000 10.03.2014 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1393974000 05.03.2014 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1393974000 05.03.2014 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1393974000 05.03.2014 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1393974000 05.03.2014 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1393974000 05.03.2014 Mgr. art. Alexander Pallesitz, Spišské Vlachy tvorivá dramatika MŠ Obec Kolinovce
1393974000 05.03.2014 HO&PE Family s.r.o. Poprad potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1393974000 05.03.2014 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1393974000 05.03.2014 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1393455600 27.02.2014 Elektroset Krompachy s.r.o. svietidlo - verejné osvetlenie Obec Kolinovce
1393455600 27.02.2014 Milk-Agro s.r.o. Prešov mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1393455600 27.02.2014 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1393455600 27.02.2014 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1393455600 27.02.2014 Altan s.r.o. Krompachy náradie §52 AČ Obec Kolinovce
1393455600 27.02.2014 Stanislav Klubert, Spišská Nová Ves update mzdy 14.01 Obec Kolinovce
1393455600 27.02.2014 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zimná údržba Obec Kolinovce
1393455600 27.02.2014 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 01/14 Obec Kolinovce
1393455600 27.02.2014 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 01/14 Obec Kolinovce
1393455600 27.02.2014 M-Glass Krompachy vybavenie kuchyne Šj Obec Kolinovce
1393455600 27.02.2014 JUDr. Bajanová Dáša Spišská Nová Ves služby právneho zástupcu Obec Kolinovce
1393455600 27.02.2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1393455600 27.02.2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1393455600 27.02.2014 Štefan Zábojník Harichovce hrobky Obec Kolinovce
1393455600 27.02.2014 GMT Drogéria s.r.o. Krompachy čistiace prostriedky Šj Obec Kolinovce
1393455600 27.02.2014 SPP a.s. Košice zemný plyn Obec Kolinovce
1393455600 27.02.2014 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1393455600 27.02.2014 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1392678000 18.02.2014 Milk-Agro s.r.o. Prešov mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1392678000 18.02.2014 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1392678000 18.02.2014 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1392678000 18.02.2014 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1392678000 18.02.2014 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1392678000 18.02.2014 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1392678000 18.02.2014 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1392678000 18.02.2014 Milk-Agro s.r.o. Prešov mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1391554800 05.02.2014 Sigma plus s.r.o. Krompachy čerpadlo,spinač - orpava darling OcU Obec Kolinovce
1391554800 05.02.2014 Altan s.r.o. Krompachy klince,nity,drôt, - materiál na údržbu Obec Kolinovce
1391554800 05.02.2014 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1391554800 05.02.2014 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1391554800 05.02.2014 Elektro IN s.r.o. Krompachy žiarivky, štartér - verejné osvetlenie Obec Kolinovce
1391554800 05.02.2014 Yours s.r.o. Spišské Vlachy administrácia web stránky 4.Q 2013 Obec Kolinovce
1391554800 05.02.2014 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1391554800 05.02.2014 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1391554800 05.02.2014 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1391554800 05.02.2014 Grand Mond s.r.o. Úloža basketbalový kôš - športová zóna Obec Kolinovce
1391554800 05.02.2014 Colorlak s.r.o, Krompachy stavebný materiál OcU Obec Kolinovce
1391554800 05.02.2014 SPP a.s. Košice zemný plyn Obec Kolinovce
1391554800 05.02.2014 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1390345200 22.01.2014 Prima banka Slovensko a.s. vedenie účtu cenných papierov Obec Kolinovce
1390345200 22.01.2014 VSE a.s. Košice vyúčtovanie el.energie za r. 2013 Obec Kolinovce
1390345200 22.01.2014 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 12/13 Obec Kolinovce
1390345200 22.01.2014 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 12/13 Obec Kolinovce
1390345200 22.01.2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1390345200 22.01.2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1389222000 09.01.2014 Sigma plus s.r.o. Krompachy stavebný materiál OcU Obec Kolinovce
1389222000 09.01.2014 Sigma plus s.r.o. Krompachy oprava kalového čerpadla Obec Kolinovce
1389222000 09.01.2014 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1389222000 09.01.2014 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1389222000 09.01.2014 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1387753200 23.12.2013 SOOF Peter Jenčík materiál MŠ Obec Kolinovce
1387753200 23.12.2013 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1387753200 23.12.2013 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1387753200 23.12.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1387753200 23.12.2013 ZAHY s.r.o. Krompachy materiál - oprava verejného osvetlenia Obec Kolinovce
1387753200 23.12.2013 Autobusová doprava Tomáš Dolný autobusová preprava MŠ Obec Kolinovce
1387753200 23.12.2013 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1387753200 23.12.2013 Poradca s.r.o. Žilina predplatné Verejná správa 2014 Obec Kolinovce
1387753200 23.12.2013 Stavebniny Beniš s.r.o., Krompachy stavebný materiál - rekonštrukcia chodníka Obec Kolinovce
1387753200 23.12.2013 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1387753200 23.12.2013 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1387753200 23.12.2013 SPP Distribúcia a.s. Bratislava pripojenie k odberu plynu KD Obec Kolinovce
1387753200 23.12.2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 11/13 Obec Kolinovce
1387753200 23.12.2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 11/13 Obec Kolinovce
1387753200 23.12.2013 Inprost s.r.o. Bratislava Obecné noviny 2014 Obec Kolinovce
1387753200 23.12.2013 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1387753200 23.12.2013 KSR-kameňolomy SR, s.r.o. Olcnava kamenivo - rekonštrukcia chodníka Obec Kolinovce
1387753200 23.12.2013 SPP a.s. Košice zemný plyn Obec Kolinovce
1387753200 23.12.2013 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1387753200 23.12.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1386025200 03.12.2013 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1386025200 03.12.2013 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1386025200 03.12.2013 Altan s.r.o. Krompachy materiál na údržbu a drobné opravy Obec Kolinovce
1386025200 03.12.2013 Joga s.r.o. Olcnava práce mechanizmami pri rekonštrukcii chodníka Obec Kolinovce
1386025200 03.12.2013 Mgr. Ľubomíra Puškárová, Krompachy stravovanie volebnej komisie Obec Kolinovce
1386025200 03.12.2013 Elephant smile s.r.o. skrinka na pitný režim - MŠ Obec Kolinovce
1386025200 03.12.2013 KSR-kameňolomy SR, s.r.o. Olcnava kamenivo - rekonštrukcia chodníka Obec Kolinovce
1386025200 03.12.2013 Sigma plus s.r.o. Krompachy materiál na údržbu a drobné opravy Obec Kolinovce
1386025200 03.12.2013 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1386025200 03.12.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1386025200 03.12.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1386025200 03.12.2013 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1386025200 03.12.2013 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1386025200 03.12.2013 Stanislav Bartoš, Nemešany zemiaky Šj Obec Kolinovce
1386025200 03.12.2013 Jaroslav Kekeľ Slatvina pokládka dlažby a obrubníkov - chodníky Obec Kolinovce
1386025200 03.12.2013 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1386025200 03.12.2013 Mgr. Ľubomíra Puškárová, Krompachy stravovanie volebnej komisie Obec Kolinovce
1386025200 03.12.2013 Raabe Bratislava didaktický materiál MŠ Obec Kolinovce
1386025200 03.12.2013 KSR-kameňolomy SR, s.r.o. Olcnava kamenivo - rekonštrukcia chodníka Obec Kolinovce
1386025200 03.12.2013 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1386025200 03.12.2013 Stanislav Bonk, Poprad revízia prenosných hasiacich prístrojov Obec Kolinovce
1386025200 03.12.2013 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1386025200 03.12.2013 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1386025200 03.12.2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 10/13 Obec Kolinovce
1386025200 03.12.2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 10/13 Obec Kolinovce
1386025200 03.12.2013 Olymp Santovka reklamné predmeny, novoročné telegramy Obec Kolinovce
1386025200 03.12.2013 Signo s.r.o. Ružomberok vlajka SR Obec Kolinovce
1386025200 03.12.2013 SPP a.s. Košice zemný plyn Obec Kolinovce
1386025200 03.12.2013 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1386025200 03.12.2013 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1386025200 03.12.2013 Colorlak s.r.o, Krompachy farby - MŠ, OcU Obec Kolinovce
1386025200 03.12.2013 EL-MONT-TECHNIK Slatvina oprava akumulačiek KD Obec Kolinovce
1385334000 25.11.2013 HOaPE Family s.r.o. Poprad-Matejovce potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1385334000 25.11.2013 ESET s.r.o. Bratislava Eset antivirus Obec Kolinovce
1385334000 25.11.2013 SOOF Peter Jenčík materiál MŠ Obec Kolinovce
1385334000 25.11.2013 PVS a.s. Poprad rozbor vody MŠ Obec Kolinovce
1385334000 25.11.2013 Stavebniny Beniš s.r.o., Krompachy stavebný materiál - rekonštrukcia chodníka Obec Kolinovce
1385334000 25.11.2013 Mária Snopková Sp. Nová Ves projektová dokumentácia - plynofikácia KD Obec Kolinovce
1385334000 25.11.2013 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1385334000 25.11.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1385334000 25.11.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1385334000 25.11.2013 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1385334000 25.11.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1385334000 25.11.2013 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1385334000 25.11.2013 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1383606000 05.11.2013 Joga s.r.o. Olcnava nákladná preprava Obec Kolinovce
1383606000 05.11.2013 Jaroslav Kekeľ Slatvina dlažba, obrubníky - rekonštrukcia chodníka Obec Kolinovce
1383606000 05.11.2013 Le Cheque dejeuner s.r.o. Bratislava stravné lístky Obec Kolinovce
1383606000 05.11.2013 KSR-kameňolomy SR, s.r.o. Olcnava kamenivo - rekonštrukcia chodníka Obec Kolinovce
1383606000 05.11.2013 Papiernictvo Sýkorová, Spišské Podhradie materiál MŠ Obec Kolinovce
1383606000 05.11.2013 Štefan Sýkory Spišské Podhradie hudba - posedenie s dôchodcami Obec Kolinovce
1383606000 05.11.2013 Viesta F-L Krompachy farby - dvor MŠ Obec Kolinovce
1383606000 05.11.2013 Orange a.s. Bratislava mobily Obec Kolinovce
1383606000 05.11.2013 EXCO-HN s.r.o. Humenné seftvér cintorín 1.59 Obec Kolinovce
1383606000 05.11.2013 Stavebniny Beniš s.r.o., Krompachy stavebný materiál - rekonštrukcia chodníka Obec Kolinovce
1383606000 05.11.2013 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1383606000 05.11.2013 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1383606000 05.11.2013 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1383606000 05.11.2013 Jaroslav Kekeľ Slatvina pokládka dlažby a obrubníkov - chodníky Obec Kolinovce
1383606000 05.11.2013 KSR-kameňolomy SR, s.r.o. Olcnava kamenivo - rekonštrukcia chodníka Obec Kolinovce
1383606000 05.11.2013 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1383606000 05.11.2013 Stavebniny Beniš s.r.o., Krompachy stavebný materiál - rekonštrukcia chodníka Obec Kolinovce
1383087600 30.10.2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 09/13 Obec Kolinovce
1383087600 30.10.2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína 09/13 Obec Kolinovce
1383087600 30.10.2013 Milan Kandrik Krompachy montáž drezu ŠJ Obec Kolinovce
1383087600 30.10.2013 SPP a.s. Košice zemný plyn Obec Kolinovce
1383087600 30.10.2013 JOMA - Jozef Čurilla, Vrútky Cestovný informátor 2014 Obec Kolinovce
1383087600 30.10.2013 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1382652000 25.10.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1382652000 25.10.2013 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1382652000 25.10.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1382652000 25.10.2013 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1382652000 25.10.2013 Stanislav Bartoš, Nemešany zemiaky Šj Obec Kolinovce
1382652000 25.10.2013 NOMI, s.r.o. Košice nábytok MŠ Obec Kolinovce
1382652000 25.10.2013 NOMI, s.r.o. Košice nábytok MŠ Obec Kolinovce
1382652000 25.10.2013 Yours s.r.o. Spišské Vlachy administrácia web stránky za 3.Q 2013 Obec Kolinovce
1381701600 14.10.2013 Colorlak s.r.o, Krompachy farby - dvor MŠ Obec Kolinovce
1381701600 14.10.2013 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1381701600 14.10.2013 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1381701600 14.10.2013 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1381701600 14.10.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1381701600 14.10.2013 Autobusová doprava Tomáš Dolný autobusová preprava Obec Kolinovce
1380146400 26.09.2013 Aqua-Viva Dušan Szaboó, Košice deratizácia MŠ,ŠJ Obec Kolinovce
1380146400 26.09.2013 WebHouse s.r.o. Trnava webhostingové služby Obec Kolinovce
1380060000 25.09.2013 RVC Košice publikácia - kronika Obec Kolinovce
1380060000 25.09.2013 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1380060000 25.09.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1380060000 25.09.2013 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1379973600 24.09.2013 Altan s.r.o. Krompachy materiál na údržbu a drobné opravy Obec Kolinovce
1379973600 24.09.2013 Orange a.s. Bratislava mobil Obec Kolinovce
1379973600 24.09.2013 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1379973600 24.09.2013 Elektrosped a.s. Bratislava vysávač, fotoaparát OcU Obec Kolinovce
1379973600 24.09.2013 GMT Drogéria s.r.o. Krompachy čistiace prostriedky MŠ Obec Kolinovce
1379973600 24.09.2013 GMT Drogéria s.r.o. Krompachy čistiace prostriedky MŠ Obec Kolinovce
1379973600 24.09.2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína Obec Kolinovce
1379973600 24.09.2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 08/13 Obec Kolinovce
1379973600 24.09.2013 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1379973600 24.09.2013 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1379973600 24.09.2013 PP COMP s.r.o. Svit toner MŠ Obec Kolinovce
1379973600 24.09.2013 ŠEVT a.s. Banská Bystrica tlačivá MŠ Obec Kolinovce
1379973600 24.09.2013 VSE a.s. Košicee elektrická energia Obec Kolinovce
1379973600 24.09.2013 SPP a.s. Košice zemný plyn Obec Kolinovce
1378850400 11.09.2013 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1378850400 11.09.2013 Colorlak s.r.o, Krompachy farby - dvor MŠ Obec Kolinovce
1378850400 11.09.2013 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1378850400 11.09.2013 Joga s.r.o. Olcnava preprava materiálu - oprava parkoviska pred OcU Obec Kolinovce
1377122400 22.08.2013 Orange a.s. Bratislava mobil Obec Kolinovce
1377122400 22.08.2013 JUDr. Dáša Bajanová, Spišská Nová Ves služby právneho zástupcu Obec Kolinovce
1377122400 22.08.2013 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1377122400 22.08.2013 KSR-kameňolomy SR, s.r.o. Olcnava kamenivo - oprava parkoviska pred OcU Obec Kolinovce
1377122400 22.08.2013 Peter Klešč Olšavka piesok - oprava parkoviska pred OcU Obec Kolinovce
1377122400 22.08.2013 Autodoprava Jozef Džačovský, Prakovce preprava účinkujúcich KFS Obec Kolinovce
1377122400 22.08.2013 Stanislav Klubert, Spišská Nová Ves update miezd v 13.07 Obec Kolinovce
1377122400 22.08.2013 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1377122400 22.08.2013 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1377122400 22.08.2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína Obec Kolinovce
1377122400 22.08.2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 07/2013 Obec Kolinovce
1377122400 22.08.2013 Labuda - ASI s.r.o., Hrabušice projekt prenosného dopravného značenia - rek.chodníkov Obec Kolinovce
1377122400 22.08.2013 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1377122400 22.08.2013 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1377122400 22.08.2013 SPP a.s. Košice zemný plyn Obec Kolinovce
1375912800 08.08.2013 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1375912800 08.08.2013 Papiernictvo Sýkorová, Spišské Podhradie ohňostroj MŠ Obec Kolinovce
1375912800 08.08.2013 Vall Rastislav - V3sound, Hrabušice pódium - 13.KFS Obec Kolinovce
1375912800 08.08.2013 Erik Slávsky, Spišské Vlachy pokládka dlažby a obrubníkov - chodníky Obec Kolinovce
1375912800 08.08.2013 SPP a.s. Košice zemný plyn Obec Kolinovce
1375912800 08.08.2013 Mgr. Mária Kicková, Spišské Podhradie autobusová doprava - Kalina PL Obec Kolinovce
1375912800 08.08.2013 Asfalter s.r.o. Prešov opravy výtlkov Obec Kolinovce
1375912800 08.08.2013 Tomáš Lipták, Krompachy ozvučenie - 13.KFS Obec Kolinovce
1375912800 08.08.2013 Orange a.s. Bratislava mobil Obec Kolinovce
1375912800 08.08.2013 M-GLASS Krompachy ďakovné predmety - 13.KFS Obec Kolinovce
1375912800 08.08.2013 Sigma plus s.r.o. Krompachy vodoinštalačný materiál - oprava pumpy v Doline Obec Kolinovce
1375135200 30.07.2013 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1375135200 30.07.2013 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1375135200 30.07.2013 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1375135200 30.07.2013 JUDr. Dáša Bajanová, Spišská Nová Ves služby právneho zástupcu Obec Kolinovce
1375135200 30.07.2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy vysokozdvižná plošina - oprava komína KD Obec Kolinovce
1375135200 30.07.2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína Obec Kolinovce
1375135200 30.07.2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO 06/13 Obec Kolinovce
1375135200 30.07.2013 Rudolf Lučivjanský, Hrabušice kopírka Minolta bizhup Obec Kolinovce
1375135200 30.07.2013 WebHouse s.r.o. Trnava webhostingové služby Obec Kolinovce
1375135200 30.07.2013 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1375135200 30.07.2013 Yours s.r.o. Spišské Vlachy administrácia web stránky za 2Q 2013 Obec Kolinovce
1375135200 30.07.2013 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1375135200 30.07.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1375135200 30.07.2013 Stavebniny Beniš s.r.o., Krompachy stavebný materiál - rekonštrukcia chodníka Obec Kolinovce
1375135200 30.07.2013 Viesta F-L Krompachy farba na altánok - dvor MŠ Obec Kolinovce
1375135200 30.07.2013 Milan Kandrik Krompachy montáž drezu ŠJ Obec Kolinovce
1375135200 30.07.2013 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1375135200 30.07.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1375135200 30.07.2013 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1374098400 18.07.2013 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1374098400 18.07.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1374098400 18.07.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1374098400 18.07.2013 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1374098400 18.07.2013 PVS a.s. Poprad ťahanie odpadu zo žumpy MŠ Obec Kolinovce
1374098400 18.07.2013 Mgr. art. Alexander Pallesitz, Spišské Vlachy tvorivá dramatika MŠ Obec Kolinovce
1374098400 18.07.2013 SOOF Peter Jenčík stôl kufríkový, lopty MŠ Obec Kolinovce
1374098400 18.07.2013 Orange a.s. Bratislava mobil Obec Kolinovce
1374098400 18.07.2013 Le Cheque dejeuner s.r.o. Bratislava stravné lístky Obec Kolinovce
1374098400 18.07.2013 PP COMP s.r.o. Svit toner Obec Kolinovce
1372802400 03.07.2013 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1372802400 03.07.2013 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1372802400 03.07.2013 Beluš s.r.o. Kolinovce zimná údržba Obec Kolinovce
1372802400 03.07.2013 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1372802400 03.07.2013 Sigma plus s.r.o. Krompachy vodoinštalačný materiál - oprava pumpy v Doline Obec Kolinovce
1372802400 03.07.2013 IN Nábytok Krompachy skrinka s drezom ŠJ Obec Kolinovce
1372370400 28.06.2013 Mesto Krompachy vyúčtovanie činnosti stavebného úradu za r. 2012 Obec Kolinovce
1372370400 28.06.2013 Erik Slávsky, Spišské Vlachy pokládka dlažby a obrubníkov - chodníky Obec Kolinovce
1372370400 28.06.2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína Obec Kolinovce
1372370400 28.06.2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO za 5/2013 Obec Kolinovce
1372370400 28.06.2013 T COM a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1372370400 28.06.2013 T COM a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1372370400 28.06.2013 4 Home a.s., Bratislava obrusy do zasadačky OcU Obec Kolinovce
1372370400 28.06.2013 JUDr. Dáša Bajanová, Spišská Nová Ves služby právneho zástupcu Obec Kolinovce
1372370400 28.06.2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy vývoz a zneškodnenie odpadu VOK Obec Kolinovce
1372370400 28.06.2013 Hobla H Slovensko s.r.o. Levice didaktické pomôcky MŠ Obec Kolinovce
1372370400 28.06.2013 Marek Kubaško, Spišské Vlachy nafukovacia šmýkalka MDD Obec Kolinovce
1372370400 28.06.2013 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1372370400 28.06.2013 SPP a.s. Košice zemný plyn Obec Kolinovce
1372111200 25.06.2013 KSR-kameňolomy SR, s.r.o. Olcnava kamenivo - rekonštrukcia chodníka Obec Kolinovce
1372111200 25.06.2013 Stavebniny Beniš s.r.o., Krompachy stavebný materiál - rekonštrukcia chodníka Obec Kolinovce
1372111200 25.06.2013 Colorlak s.r.o, Krompachy farby HZ Obec Kolinovce
1372111200 25.06.2013 Peter Klešč Olšavka stavebný materiál - rekonštrukcia chodníka Obec Kolinovce
1372111200 25.06.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1372111200 25.06.2013 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1372111200 25.06.2013 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1372111200 25.06.2013 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1372111200 25.06.2013 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1371074400 13.06.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1371074400 13.06.2013 Olymp Santovka obecná vlajka Obec Kolinovce
1371074400 13.06.2013 Fega Frost s.r.o. Kežmarok potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1371074400 13.06.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1371074400 13.06.2013 Milan Kandrik Krompachy oprava vodovodu MŠ Obec Kolinovce
1371074400 13.06.2013 Joga s.r.o. Olcnava nákladná preprava Obec Kolinovce
1371074400 13.06.2013 Výroba a montáž nábytku Roland Dacho Krompachy montáž plastových dverí MŠ - vyúčtovanie Obec Kolinovce
1371074400 13.06.2013 SPP a.s. Košice zemný plyn Obec Kolinovce
1371074400 13.06.2013 KSR-kameňolomy SR, s.r.o. Olcnava kamenivo - rekonštrukcia chodníka Obec Kolinovce
1369951200 31.05.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1369951200 31.05.2013 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1369951200 31.05.2013 Orange a.s. Bratislava mobil Obec Kolinovce
1369951200 31.05.2013 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1369087200 21.05.2013 Stavebniny Beniš s.r.o., Krompachy dlažba, obrubníky - rekonštrukcia chodníka Obec Kolinovce
1369087200 21.05.2013 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1369087200 21.05.2013 Ing. František Mlynarčík Spišská Nová Ves ciachovanie váhy ŠJ Obec Kolinovce
1369087200 21.05.2013 Olymp Santovka ramy na tabule Obec Kolinovce
1369087200 21.05.2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO za 4/2013 Obec Kolinovce
1369087200 21.05.2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy vývoz VOK Obec Kolinovce
1369087200 21.05.2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína Obec Kolinovce
1369087200 21.05.2013 Ľubomír Kopnický Spišská Nová Ves príves Obec Kolinovce
1369087200 21.05.2013 Viktória-Hámor s.r.o. Medzev struna do kosačky Obec Kolinovce
1369087200 21.05.2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy pristavenie, prekládka VOK Obec Kolinovce
1369087200 21.05.2013 Výroba a montáž nábytku Roland Dacho Krompachy montáž plastových dverí MŠ Obec Kolinovce
1369087200 21.05.2013 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1369087200 21.05.2013 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1369087200 21.05.2013 Mgr. art. Alexander Pallesitz, Spišské Vlachy tvorivá dramatika MŠ Obec Kolinovce
1369087200 21.05.2013 SPP a.s. Košice zemný plyn Obec Kolinovce
1369087200 21.05.2013 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1369087200 21.05.2013 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1368396000 13.05.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1368396000 13.05.2013 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1368396000 13.05.2013 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1368396000 13.05.2013 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1368396000 13.05.2013 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1368396000 13.05.2013 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1368396000 13.05.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1368396000 13.05.2013 Fega Frost s.r.o. Kežmarok potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1368396000 13.05.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1368396000 13.05.2013 PP COMP s.r.o. Svit Konica Minolta 1680 Obec Kolinovce
1368396000 13.05.2013 Altan s.r.o. Krompachy materiál na údržbu a drobné opravy Obec Kolinovce
1367186400 29.04.2013 Orange a.s. Bratislava mobil Obec Kolinovce
1367186400 29.04.2013 PP COMP s.r.o. Svit toner, kancelárske potreby Obec Kolinovce
1367186400 29.04.2013 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1367186400 29.04.2013 Mgr. art. Alexander Pallesitz, Spišské Vlachy tvorivá dramatika MŠ Obec Kolinovce
1367186400 29.04.2013 PP COMP s.r.o. Svit PC stolička, kancelárske potreby Obec Kolinovce
1367186400 29.04.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1367186400 29.04.2013 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1367186400 29.04.2013 Fega Frost s.r.o. Kežmarok potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1367186400 29.04.2013 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1367186400 29.04.2013 Slovgram Bratislava ročný poplatok za verejnú produkciu hudby Obec Kolinovce
1367186400 29.04.2013 Yours s.r.o. Spišské Vlachy administrácia web stránky za 1Q 2013 Obec Kolinovce
1367186400 29.04.2013 Joga s.r.o. Olcnava ťahanie odpadu zo žumpy KD Obec Kolinovce
1367186400 29.04.2013 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1367186400 29.04.2013 Hobla H Slovensko s.r.o. Levice didaktické pomôcky MŠ Obec Kolinovce
1366236000 18.04.2013 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1366236000 18.04.2013 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1366236000 18.04.2013 JUDr. Dáša Bajanová, Spišská Nová Ves služby právneho zástupcu Obec Kolinovce
1366236000 18.04.2013 Poradca s.r.o. Žilina predplatné Verejná správa 2013 Obec Kolinovce
1366236000 18.04.2013 SPP a.s. Košice zemný plyn Obec Kolinovce
1366236000 18.04.2013 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1365458400 09.04.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1365458400 09.04.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1365458400 09.04.2013 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1365458400 09.04.2013 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1365458400 09.04.2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína Obec Kolinovce
1365458400 09.04.2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO za 3/2013 Obec Kolinovce
1365458400 09.04.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1365458400 09.04.2013 SOOF Peter Jenčík športové poháre - hokejový turnaj 2013 Obec Kolinovce
1365458400 09.04.2013 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1365458400 09.04.2013 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1365458400 09.04.2013 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1365458400 09.04.2013 Hobla H Slovensko s.r.o. Levice didaktické pomôcky MŠ Obec Kolinovce
1365458400 09.04.2013 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1365458400 09.04.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1365458400 09.04.2013 Fega Frost s.r.o. Kežmarok potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1365458400 09.04.2013 Stanislav Klubert, Spišská Nová Ves update v13.01 Obec Kolinovce
1364252400 26.03.2013 Jozef Kurilla Richnava zimná údržba Obec Kolinovce
1364252400 26.03.2013 Orange a.s. Bratislava mobil Obec Kolinovce
1364252400 26.03.2013 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1363734000 20.03.2013 Mgr. art. Alexander Pallesitz, Spišské Vlachy tvorivá dramatika MŠ Obec Kolinovce
1363734000 20.03.2013 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1363734000 20.03.2013 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1363734000 20.03.2013 SPP a.s. Košice zemný plyn Obec Kolinovce
1363734000 20.03.2013 Milan Kandrik Krompachy montáž plynového sporáka v ŠJ Obec Kolinovce
1363734000 20.03.2013 Peter Brajerčík Kolinovce stavebné rezivo Obec Kolinovce
1363734000 20.03.2013 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1362956400 11.03.2013 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1362956400 11.03.2013 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1362956400 11.03.2013 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1362956400 11.03.2013 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1362956400 11.03.2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO za 2/2013 Obec Kolinovce
1362956400 11.03.2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zimná údržba miestnych komunikácií Obec Kolinovce
1362956400 11.03.2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína Obec Kolinovce
1362956400 11.03.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1362956400 11.03.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1362956400 11.03.2013 Polypress Levoča s.r.o. tlač publikácie 700 rokov obce Obec Kolinovce
1362956400 11.03.2013 Electronic Bros., Samuel Čiasnoha, Krompachy sporák - kuchyňa ŠJ Obec Kolinovce
1362956400 11.03.2013 Orange a.s. Bratislava mobil Obec Kolinovce
1362956400 11.03.2013 Orange a.s. Bratislava mobil Obec Kolinovce
1362956400 11.03.2013 Altan s.r.o. Krompachy materiál, náradie, PVC riad na športové podujatie Obec Kolinovce
1362956400 11.03.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1362956400 11.03.2013 Satich, Ing. Ján Chudý, Košice žiarivky, štartér - verejné osvetlenie Obec Kolinovce
1362956400 11.03.2013 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1362956400 11.03.2013 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1362006000 28.02.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1362006000 28.02.2013 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1362006000 28.02.2013 Mgr. art. Alexander Pallesitz, Spišské Vlachy tvorivá dramatika MŠ Obec Kolinovce
1362006000 28.02.2013 Le Cheque dejeuner s.r.o. Bratislava stravné lístky Obec Kolinovce
1362006000 28.02.2013 Fega Frost s.r.o. Kežmarok potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1362006000 28.02.2013 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1362006000 28.02.2013 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1362006000 28.02.2013 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1362006000 28.02.2013 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1362006000 28.02.2013 SPP a.s. Košice zemný plyn Obec Kolinovce
1361487600 22.02.2013 ZAHY s.r.o. Krompachy montáž a demontáž vianočnej výzdoby Obec Kolinovce
1361487600 22.02.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1361487600 22.02.2013 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1361487600 22.02.2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zimná údržba miestnych komunikácií Obec Kolinovce
1361487600 22.02.2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína Obec Kolinovce
1361487600 22.02.2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO za 1/2013 Obec Kolinovce
1361401200 21.02.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1361401200 21.02.2013 Stanislav Klubert, Spišská Nová Ves update miezd v 13.01 Obec Kolinovce
1361401200 21.02.2013 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1361401200 21.02.2013 GMT Drogéria s.r.o. Krompachy čistiace prostriedeky ŠJ Obec Kolinovce
1360882800 15.02.2013 Fega Frost s.r.o. Kežmarok potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1360882800 15.02.2013 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1360882800 15.02.2013 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1360882800 15.02.2013 Orange a.s. Bratislava mobil Obec Kolinovce
1360537200 11.02.2013 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1360537200 11.02.2013 Fega Frost s.r.o. Kežmarok potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1360537200 11.02.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1360537200 11.02.2013 Akela Slovakia s.r.o. Bratislava Bola raz jedna škola - MŠ Obec Kolinovce
1360537200 11.02.2013 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1360537200 11.02.2013 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1360537200 11.02.2013 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1360537200 11.02.2013 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1360537200 11.02.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1360537200 11.02.2013 MOON Krompachy diplomy na športové podujatia Obec Kolinovce
1360191600 07.02.2013 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1360191600 07.02.2013 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1360191600 07.02.2013 SPP a.s. Košice zemný plyn Obec Kolinovce
1360191600 07.02.2013 Inprost s.r.o. Bratislava Obecné noviny r. 2013 Obec Kolinovce
1360105200 06.02.2013 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1359414000 29.01.2013 SPP a.s. Košice zemný plyn Obec Kolinovce
1359414000 29.01.2013 JUDr. Dáša Bajanová, Spišská Nová Ves služby právneho zástupcu Obec Kolinovce
1357513200 07.01.2013 Mgr. art. Alexander Pallesitz, Spišské Vlachy tvorivá dramatika MŠ Obec Kolinovce
1357513200 07.01.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1357513200 07.01.2013 Prima banka Slovensko a.s. vedenie účtu cenných papierov Obec Kolinovce
1357513200 07.01.2013 Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina Finančný spravodaj vyúčtovanie r. 2012 Obec Kolinovce
1357513200 07.01.2013 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1357513200 07.01.2013 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1357513200 07.01.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1357513200 07.01.2013 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1357513200 07.01.2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zimná údržba miestnych komunikácií Obec Kolinovce
1357513200 07.01.2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína Obec Kolinovce
1357513200 07.01.2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO za 12/2012 Obec Kolinovce
1357081200 02.01.2013 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1357081200 02.01.2013 Jozef Kurilla Richnava úprava terénu - športová zóna Obec Kolinovce
1357081200 02.01.2013 Olymp Santovka kalendáre k 700 r. obce Obec Kolinovce
1357081200 02.01.2013 Orange a.s. Bratislava mobil Obec Kolinovce
1357081200 02.01.2013 Altan s.r.o. Krompachy pracovné náradie Obec Kolinovce
1357081200 02.01.2013 BOP Slovakia s.r.o. Spišská Nová Ves oprava vianočnej výzdoby Obec Kolinovce
1357081200 02.01.2013 GMT Drogéria s.r.o. Krompachy čistiace prostriedky ŠJ Obec Kolinovce
1357081200 02.01.2013 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1356908400 31.12.2012 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1356908400 31.12.2012 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1356908400 31.12.2012 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1356908400 31.12.2012 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína Obec Kolinovce
1356908400 31.12.2012 SPP a.s. Košice zemný plyn Obec Kolinovce
1356908400 31.12.2012 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1356908400 31.12.2012 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1356908400 31.12.2012 EMDA s.r.o. Košice potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1356908400 31.12.2012 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1356908400 31.12.2012 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO za 11/2012 Obec Kolinovce
1356908400 31.12.2012 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy vývoz kontajnera Obec Kolinovce
1356908400 31.12.2012 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1356908400 31.12.2012 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1355698800 17.12.2012 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1355698800 17.12.2012 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1355698800 17.12.2012 Stavebniny Beniš Krompachy stavebný materiá -l opravy v KD Obec Kolinovce
1354834800 07.12.2012 Fega Frost s.r.o. Kežmarok potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1354834800 07.12.2012 Papiernictvo Eva Sýkorova, Spišské Podhradie materiál MŠ Obec Kolinovce
1354834800 07.12.2012 Stanislav Bonk, Poprad kontrola hasiacich prístrojov Obec Kolinovce
1354575600 04.12.2012 JUDr. Igor Kršiak, s.r.o. Nitra vzory VZN Obec Kolinovce
1354575600 04.12.2012 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1354575600 04.12.2012 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy pristavenie a prekládka kontajnera Obec Kolinovce
1354575600 04.12.2012 Olymp Santovka dobropis Obec Kolinovce
1354575600 04.12.2012 Viesta farby-laky Krompachy farby, riedidla - KD Obec Kolinovce
1354575600 04.12.2012 Orange a.s. Bratislava mobil Obec Kolinovce
1354575600 04.12.2012 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1354575600 04.12.2012 Orange a.s. Bratislava mobil Obec Kolinovce
1353970800 27.11.2012 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy správa cintorína Obec Kolinovce
1353970800 27.11.2012 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO za 10/2012 Obec Kolinovce
1353970800 27.11.2012 JUDr. Dáša Bajanová, Spišská Nová Ves služby právneho zástupcu Obec Kolinovce
1353970800 27.11.2012 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1353970800 27.11.2012 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1353970800 27.11.2012 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1353970800 27.11.2012 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1353970800 27.11.2012 DIGI TV s.r.o. Bratislava základný balík TV programov - MŠ Obec Kolinovce
1353970800 27.11.2012 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón MŠ Obec Kolinovce
1353970800 27.11.2012 Slovak Telekom a.s. Bratislava telefón OcU Obec Kolinovce
1353970800 27.11.2012 Mgr. art. Alexander Pallesitz, Spišské Vlachy divadelné predstavenie v MŠ Obec Kolinovce
1353970800 27.11.2012 SPP a.s. Košice zemný plyn Obec Kolinovce
1353970800 27.11.2012 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1353970800 27.11.2012 VSE a.s. Košice elektrická energia Obec Kolinovce
1353625200 23.11.2012 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1353625200 23.11.2012 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy zber TKO za 10/2012 Obec Kolinovce
1353625200 23.11.2012 PVS a.s. Poprad likvidácia odpadu zo žúmp Obec Kolinovce
1353625200 23.11.2012 Joga s.r.o. Olcnava ťahanie žumpy KD Obec Kolinovce
1352847600 14.11.2012 PP Comp s.r.o. Svit toner Obec Kolinovce
1352847600 14.11.2012 Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1352847600 14.11.2012 EMDA s.r.o. Košice potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1352847600 14.11.2012 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1352847600 14.11.2012 Altan s.r.o. Krompachy OOPP, pracovné náradie - AČ Obec Kolinovce
1352847600 14.11.2012 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1352847600 14.11.2012 Mäso Marton Krompachy mäso ŠJ Obec Kolinovce
1352847600 14.11.2012 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1352847600 14.11.2012 Fega Frost s.r.o. Kežmarok potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1352329200 08.11.2012 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1352329200 08.11.2012 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1352329200 08.11.2012 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce
1352329200 08.11.2012 Fega Frost s.r.o. Kežmarok potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1352329200 08.11.2012 Altan s.r.o. Krompachy materiál - športová zóna Obec Kolinovce
1352329200 08.11.2012 BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Ves ovocie, zelenina ŠJ Obec Kolinovce
1352329200 08.11.2012 Domino a.s., Spišská Nová Ves potraviny ŠJ Obec Kolinovce
1352329200 08.11.2012 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok mliečne výrobky ŠJ Obec Kolinovce