Z M L U V Y


Zákon 546/2010 o povinnosti zverejňovať zmluvy<<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>>
ZverejnenéČísloDodávateľPredmetObjednávateľ
10.01.2017ZML_Ekover2017Ekover s.r.o. Sp.Vlachyzber, zneškodňovanie KOObec Kolinovce
27.10.2016Doh_zrusZML_OndovSStanislav Ondov a spolDohoda o zrušení Kúpnej zmluvy z 1.8.2011Obec Kolinovce
24.10.2016ZML_Sakmar_16Ondrej Sakmar Olcnavahudba Posedenie rovesníkovObec Kolinovce
24.10.2016ZML_Olejar_16Peter Olejárvystúpenie Posedenie rovesníkovObec Kolinovce
20.10.2016ZML_Andrascik2016Ing. Vladimír Andraščíkaudit účtovnej závierky 2015Obec Kolinovce
20.09.2016ZML_MASObec Kolinovcezdruženie finančných prostriedkovMAS SĽUBICA, o.z. Slovinky
04.08.2016Tcom_MS_DodatokSlovak Telekom a.s. BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní služiebObec Kolinovce
04.08.2016Tcom_OcU_DodatokSlovak Telekom a.s. BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní služieb Obec Kolinovce
21.07.2016BIGIMIBIGIMI s.r.o. Spišská Nová Vesškolské ovocie MŠObec Kolinovce
16.06.2016ZML_PVSPodtatranská vodárenská spoločnosť a.s. PopradZmluva o budúcej zmluve - vecné bremeno (vodovod,kanalizácia)Obec Kolinovce
15.06.2016Dod1_ZML_SPPSPP a.s. BratislavaDodatok č.1 zmluvy o dodávke plynuObec Kolinovce
10.06.2016UPSVR_par12_IIUPSVaR Spišská Nová VesDohoda č.16/44/012/38 Obec Kolinovce
10.06.2016UPSVR_par10_IIUPSVaR Spišská Nová VesDohoda č.16/44/010/19Obec Kolinovce
01.06.2016ZML_ENVI_pakENVI-PAK s.r.o. Bratislavaprevádzkovanie triedeného zberu odpadovObec Kolinovce
07.04.2016ZML_DHZ2016Obec Kolinovcedotácia z rozpočtu obce na r. 2016Dobrovoľný hasičský zbor Kolinovce
01.04.2016ZML_KK2016Obec Kolinovcedotácia z rozpočtu obce na r. 2016Kynologický klub Kolinovce
12.02.2016ZML_VSDVýchodoslovenská distribučná a.s. Košiceprenájom stĺpov pre účely verejného osvetleniaObec Kolinovce
10.02.2016ZML_MPol_SNVMesto Spišská Nová VesDodatok č.1 k zmluve 179/2013 o odchyte túlavých zvieratObec Kolinovce
20.01.2016ZML_Deus_egovernDataCentrum EUS Slovenska (DEUS)pripojenie k IS DCOM (zákon o e-Governmente)Obec Kolinovce
04.01.2016UPSVaR_par12UPSVaR Spišská Nová VesDohoda č.51/SN2/2015/§12Obec Kolinovce
© obec Kolinovce 2008