OBJEDNÁVKY
Číslo Dodávateľ Predmet Hodnota[EUR] DPH Vyhotovené IČO dodávateľa Sídlo dodávateľa Objednávateľ Podpísal
374_17 SPP a.s. Bratislava zemný plyn - preplatok -1129,93 ÁNO 21.06.2018 1231231 Mlynské Nivy, 825 11 Bratisklava obec kolinovce prednosta
376_17 Slovak Telekom a.s. Bratislava pevné linky OcU, MŠ 59,59 ÁNO 01.06.2018 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava obec kolinovce starosta
© obec Kolinovce 2008