F A K T Ú R Y


Zákon 546/2010 o povinnosti zverejňovať zmluvy<<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | >>>
ZverejnenéČísloDodávateľPredmetObjednávateľ
28.08.2012218_2012Ing. Juraj Fabiangeodetické práceObec Kolinovce
28.08.2012217_2012Mevako s.r.o. RožňavaPlastové nádoby na TKOObec Kolinovce
28.08.2012215_2012Stanislav Klubert, Spišská Nová Vesupdate miezd v 12.07Obec Kolinovce
28.08.2012216_2012Orange a.s. BratislavamobilObec Kolinovce
28.08.2012214_2012Slovak Telekom a.s. Bratislavatelefón MŠObec Kolinovce
28.08.2012213_2012Slovak Telekom a.s. Bratislavatelefón OcUObec Kolinovce
28.08.2012212_2012Viesta farby-laky Krompachyfarby, tmely, sadra - KDObec Kolinovce
28.08.2012211_2012Ondrej Pavlík Bystranydlažba - športová zóna Obec Kolinovce
28.08.2012210_2012DIGI TV s.r.o. Bratislavazákladný balík TV programov - MŠObec Kolinovce
21.08.2012209_2012Asfalter s.r.o. Prešovoprava výtlkov na miestnych komunikáciáchObec Kolinovce
21.08.2012208_2012Brantner Krompachy s.r.o.správa cintorínaObec Kolinovce
21.08.2012207_2012Brantner Krompachy s.r.o.zber TKO za 07/2012Obec Kolinovce
21.08.2012206_2012SPP a.s. Košicezemný plynObec Kolinovce
21.08.2012205_2012VSE a.s. Košiceelektrická energiaObec Kolinovce
21.08.2012204_2012VSE a.s. Košiceelektrická energiaObec Kolinovce
14.08.2012203_2012Tomáš Lipták Krompachyozvučenie folklórnych slávnostíObec Kolinovce
14.08.2012200_2012Mäso Marton Krompachymäso ŠJObec Kolinovce
14.08.2012199_2012Paciga s.r.o. Spišská Nová Vespotraviny ŠJObec Kolinovce
14.08.2012198_2012Stavebniny Beniš Krompachystavebný materiál oprava KDObec Kolinovce
14.08.2012197_2012Jozef Džačovský Prakovceautobusová preprava - účinkujúci KFSObec Kolinovce
14.08.2012196_2012SPP a.s. Košicevyúčtovanie odberu plynuObec Kolinovce
14.08.2012195_2012Slavomír Jánoš Krompachystolárske práce - miestnosť KalinaObec Kolinovce
14.08.2012194_2012FIRE systém Korňaoprava mašiny DHZObec Kolinovce
14.08.2012193_2012Speedservis Spišská Nová Vesautobusová preprava - účinkujúci KFSObec Kolinovce
07.08.2012192_2012Brantner Krompachy s.r.o.kosenie verejných pristranstievObec Kolinovce
02.08.2012191_2012Orange a.s. BratislavamobilObec Kolinovce
02.08.2012190_2012Ján Dzugas Slatvinaukladanie dlažby na chodníkObec Kolinovce
02.08.2012189_2012Roland Dacho Krompachysieťky proti hmyzu MŠObec Kolinovce
02.08.2012188_2012DIGI TV s.r.o. Bratislavazákladný balík TV programov - MŠObec Kolinovce
02.08.2012187_2012Koberce Trend Sp.Nová Veskoberec do MŠObec Kolinovce
© obec Kolinovce 2008