<< na úvod   /   do archívu >>

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kolinovce na 1.polrok 2018