<< na úvod   /   do archívu >>

Eurobus - pripomienkovanie cestovného poriadku

Vážený spoluobčania, dopravca Eurobus a.s. Košice dáva možnosť cestujúcim predložiť pripomienky, návrhy, doplnenia cestovných poriadkov. V termíne do 14.9.2017 môžte predložiť svoje podnety na Obecnom úrade Kolinovce, prípadne mailom na kolinovce@stonline.sk.