<< na úvod   /   do archívu >>

3. Zápisnica zo zasadnutia OZ z 24.8.2017