<< na úvod   /   do archívu >>

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ 7.6.2017

© obec Kolinovce 2008