<< na úvod   /   do archívu >>

2.Zápisnica zo zasadnutia OZ z 15.5.2017