<< na úvod   /   do archívu >>

Verejná vyhláška o umiestnení stavby - VODOVOD II.etapa

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou, stavba Kolinovce - vodovod II.etapa

© obec Kolinovce 2008