<< na úvod   /   do archívu >>

Ty vodičko čistá

Nedeľa 22.3.2015 Kultúrny dom Kolinovce. Hudba, spev, tanec, výborná nálada. Práve takto v Kolinovciach folklóristi zo širokého okolia vynášali Morenu.
Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves v spolupráci s obcou Kolinovce pozvali folklórne skupiny z okolia, aby prispeli svojím kúskom umenia a tadícií k programu pod názvom "Ty vodičko čistá". Na túto regionálnu prehliadku folklórnych skupín predveľkonočných a veľkonočných zvykov prijali pozvanie folklórne skupiny Jedlinka z Kojšova, Slovinka zo Sloviniek, Jadlovec z Margecian, Smižančanka zo Smižian, Harihovčan z Harichoviec, Folkmarčanka 2 a Matičiar z Veľkého Folkmára, Červená chustečka z Jakloviec a samozrejme domáca Kalina z Kolinoviec. Za bohatej účasti účinkujúcich i hostí bolo sa na čo pozerať i počúvať. Je úžasné v dnešnej dobe sledovať tri generácie, ktoré spája rovnaký zdroj radosti prameniaci v tradičných spevoch, tancoch a zachovávaní zvykov.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým účinkujúcim i organizátorom.

© obec Kolinovce 2008