<< na úvod   /   do archívu >>

Posedenie rovesníkov 2014

Vážení spoluobčania a rodáci – rovesníci

Každoročne sa stretávame na našom kultúrnom podujatí, aby sme si trochu zaspomínali na roky minulé, na naše životné púte. Na ľudí, ktorých sme v živote stretli, na našich rodičov, na naše rodiny, ktoré sa rozrastajú a dospievajú. Boli to roky pojašenej mladosti, roky zodpovednej dospelosti. A teraz sú to roky zrelej múdrosti a životných skúseností. Každá etapa má svoje čaro. Zaspomínali ste si ?  Akoby to bolo včera, však. Je pekné vrátiť sa v myšlienkach. Nech vás nezarmucuje počet krížikov, veď s vekom sa neoddeliteľne spája hodnota vášho vlastného života. Vo vás žije múdrosť národa. Vy ste nezameniteľnou hodnotou našej obce i celej spoločnosti. Až teraz v zrelosti veku vieme oceniť svoj včerajšok. Veď pochabosť mladosti by nám už nepristala, alebo áno ?

Nech už bol každý z nás lepším či horším žiakom v škole, život nás všetkých vyučil najlepšie. Robote, lopote na poli, okolo dobytka, robote na stavbách či pri strojoch. Roky driny, tvrdé a mozoľnaté ruky, či ubolené telo. Takto to možno vnímame dnes.  Naše hlavy sú už sivé, ruky vydraté prácou, a nohy unavené nespočetnými životnými krokmi. No myseľ nech je večne mladá.

 

   poslanci OZ Kolinovce                                                          Vincent Bača, starosta

 

 

 Kolinovce, 18.10.2014

 

© obec Kolinovce 2008