<< na úvod   /   do archívu >>

VZN o nakladaní s odpadmi 1/2013

VZN č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kolinovce

© obec Kolinovce 2008