<< na úvod   /   do archívu >>

Návrh VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

© obec Kolinovce 2008