<< na úvod   /   do archívu >>

90-té narodeniny našej spoluobčianky

V máji  2010 oslávila  krásne 90-tiny pani Mária Ondovová rod. Dzuriková. Pri tejto príležitosti sme si dovolili navštíviť pani Ondovovú a osobne jej zablahoželať k tomuto krásnemu jubileu. Oslávenkyňa  nám , i keď s malými rozpakmi, venovala podpis do pamätnej knihy obce. Pani Mária sa môže popýšiť titulom  najstaršej občianky obce Kolinovce.

© obec Kolinovce 2008