<< na úvod   /   do archívu >>

Darcovia krvi v našej obci

Zdá sa to neuveriteľné, ale aj v dnešnej dobe sa nájdu ľudia s dobrým srdcom, ktorí zadarmo a bez nároku na finačnú odmenu zachraňujú ľudské životy tým najcennejším, čo človek má a to darovaním krvi.
Aj takýchto občanov máme v Kolinovciach a žijú medzi nami. V tomto roku boli ocenení Slovenským červeným krížom za bezpríspevkové darcovstvo krvi títo naši občania :
pani Alžbeta Huďová zlatou plaketou Prof.MUDr. Jána Jánskeho, pán Peter Brajerčík striebornou plaketou Prof.MUDr. Jána Jánskeho a pán Juraj Gonda bronzovou plaketou Prof.MUDr. Jána Jánskeho.
Pri tejto príležitosti sa ocenení darcovia stretli na obecnom úrade so starostom obce a poslancami obecného zastupiteľstva dňa 17.11.2008. Za bezpríspevkové darcovstvo krvi a pozitívnu reprezentáciu obce starosta všetkým oceneným poďakoval a odmenil ich za túto ľudskú a humanitnú činnosť malým darom.
Touto cestou sa všetkým našim darcom krvi chceme poďakovať a zaželať im, aby sa v zdraví a šťastí aj naďalej venovali v rámci svojich možností tejto neoceniteľnej ľudskej pomoci.

© obec Kolinovce 2008