<< na úvod   /   do archívu >>

Aglomerácia Krompachy - dobudovanie kanaliz. a vodovodu - začatie správneho konania