<< na úvod   /   do archívu >>

Návrh VZN č.1/2018 o umiestňovaní volebných plagátov